LGL pristato informacinį leidinį žiniasklaidos atstovams

Š. m. kovo mėnesį LGL išleido informacinį leidinį žiniasklaidos atstovams „Gairės žiniasklaidos atstovams pranešant LGBT žmogaus teisių klausimais“.

Leidinys suskirstytas į dvi dalis. Pirmojoje dalyje apibūdinamos pagrindinės sąvokos, kurias turėtų vartoti žiniasklaidos profesionalai ir studentai, įskaitant pagrindinių žodžių ir terminų apibrėžimus, diskriminacinio pobūdžio reiškinių apibūdinimą, neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų apibrėžtis, tinkamos kalbos vartojimo būdus ir bendrąsias gaires žiniasklaidos profesionalams ir studentams. Antrojoje dalyje pristatomas Lietuvos atvejo tyrimas, pagrįstas minėtų tyrimų rezultatais.

Šis leidinys yra ypatingai naudingas žiniasklaidos specialistams ir studentams, kurie pasirenka tapti LGBT bendruomenės rėmėjais rengdami publikacijas LGBT klausimais, didindami šios bendruomenės matomumą, tinkamai atliepdami LGBT bendruomenės patiriamas problemas bei pasipriešindami stereotipinio ir diskriminuojančio požiūrio formavimui žiniasklaidoje. Tai – ne tik puiki priemonė žiniasklaidos profesionalams ir studentams, bet ir pilietinei bei plačiajai visuomenei, prisidedanti prie holistinio požiūrio į šį klausimą formavimo, tokiu būdu skatinant pagarbą žmogaus teisėms ir socialinei sanglaudai.

Gairės žiniasklaidos atstovams pranešant LGBT žmogaus teisių klausimais, 2019

es logoŠis leidinys parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis finansuojamą projektą „Pasipriešinti transfobiniams, homofobiniams ir bifobiniams stereotipams per geresnį reprezentavimą žiniasklaidoje“ (E.T.HO.S.). Už šio leidinio turinį visapusiškai atsako leidinio autorius. Informaciniame leidinyje pateikiama informacija nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija.