LGL kviečia mokyklų bendruomenes dalyvauti jautrumo LGBT klausimais mokymuose

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL kviečia mokyklų bendruomenes dalyvauti jautrumo LGBT klausimais mokymuose. Mokymai vyks š. m. gegužės-liepos mėnesį. Mokymų metu bus aptariami LGBT moksleivių poreikiai, patiriami emocinės sveikatos iššūkiai, homofobinių patyčių problematika.

Mokymų metu bus pristatoma LGBT moksleivių padėtis Lietuvoje, įstatymai, užtikrinantys apsaugą nuo diskriminacijos švietimo aplinkoje. LGL emocinės paramos platformos savanoriai pristatys, su kokiais emocinės sveikatos iššūkiais susiduria LGBT vaikai ir paaugliai.

Mokymai organizuojami mokytojams, mokyklos administracijos darbuotojams, tėvams, tėvus ir mokytojus vienijančioms asociacijoms.

Susidomėjusius kviečiame užpildyti anketą!

es-logoMokymai organizuojami organizuojami įgyvendinant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis finansuojamus projektus „CHOICE: Įtraukios mokymosi aplinkos skatinimas“ ir „ĮVAIRI VAIKYSTĖ: Keičiant soialines nuostatas apie vaikų tapatumo įvairovę Europoje“ bei Europos Tarybos per Europos Jaunimo Fondą finansuojamą projektą „Kartu prieš patyčias: paramos tinklo prieš homofobines patyčias mokyklose kūrimas“. Projektus taip pat remia Flandrijos vyriausybė, Kanados ambasados biuras Lietuvoje ir Švedijos ambasada.

diversity-and-childhood-03