JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras paskelbė naujus LGBTI draugiškus standartus verslui

Š. m. rugsėjo 26 dieną Jungtinių Tautų Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras paskelbė standartų rinkinį verslui, skirtą kovai prieš diskriminaciją darbovietėje seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais.

Rinkinyje pateikiami penki standartai, apimantys verslo įmonių atsakomybę darbuotojams, vartotojams ir visai bendruomenei:

  1. Įmonės turėtų sukurti taisykles, būti atidžios ir kompensuoti neigiamą poveikį, siekdamos užtikrinti, kad jos gerbia LGBTI žmogaus teises. Įmonės taip pat turėtų įtvirtinti stebėjimo mechanizmus ir skelbti apie žmogaus teisių standartų laikymąsi įmonėje.
  1. Įmonės turėtų užtikrinti, kad jų vykdoma darbuotojų paieška, įdarbinimas, darbo aplinka, priedų teikimas, pagarba privatumui bei elgesys priekabiavimo atvejais nėra diskriminuojantys.
  1. Įmonės turėtų kurti teigiamą, palaikančią aplinką, kad LGBTI darbuotojai galėtų dirbti oriai ir be stigmatizacijos.
  1. Įmonės turėtų nediskriminuoti LGBTI tiekėjų, platintojų ar vartotojų ir turėtų panaudoti turimą įtaką, siekdamos užkirsti kelią diskriminacijai ir su tuo susijusiems pažeidimams iš savo verslo partnerių pusės.
  1. Įmonės skatinamos prisidėti prie kovos su žmogaus teisių pažeidimais šalyse, kuriose jos veikia. Tai darydamos, jos turėtų konsultuotis su vietinėmis bendruomenėmis, siekdamos numatyti galimus savo žingsnius – įskaitant viešą advokatūrą, kolektyvinius veiksmus, socialinį dialogą, paramą LGBT organizacijoms ir priešinimąsi netinkamiems valstybės veiksmams.

JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras standartus oficialiai pristatė „Microsoft“ būstinėje Niujorke, kur Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisaras Zeid Ra’ad al Hussein skaitė pranešimą.

„JT buvo įkurtos valstybių ir diskusijose dažniausiai dalyvauja vyriausybės,“ – sakė Z. al-Hussein. – „Iš patirties žinome, kad socialiniai pokyčiai reikalauja visų visuomenės dalių įsitraukimo, svarbiausia, įskaitant ir verslą. Sprendimai, kuriuos priima įmonės <…> gali turėti realų ir toli siekiantį poveikį žmogaus teisėms milijonams žmonių.“