Išleistos naujos gairės su vaikais dirbantiems specialistams

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, įgyvendindama Europos Sąjungos bendrai finansuojamą projektą „Įvairi vaikystė“, išleido leidinį su vaikais dirbantiems specialistams „Protokolų kūrimo gairės, skirtos užkirsti kelią smurtui prieš LGBTIQ vaikus pažeidžiamose situacijose“.

Šis vadovas yra projekto „Spalvinga vaikystė“, skirto įgalinti pažeidžiamoje situacijoje esančius LGBTIQ vaikus kovoti su smurtu visoje Europoje, dalis. Vadove pateikta informacija paremta tyrimais, 2022 – 2023 metais atliktais keliose Europos Sąjungos šalyse (Bulgarijoje, Italijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje), įgyvendinant projektą „Spalvinga vaikystė“.

Atlikti tyrimai apėmė tarptautinį tyrimą, kuriame dalyvavo daugiau nei 3000 paauglių, aštuonias tikslines grupes su vaikais ir paaugliais bei 83 interviu su specialistais, dirbančiais su vaikais ir paaugliais. Taigi šiame vadove pateikiami projekto dalyvių liudijimai. Projekto partnerių atliktų tyrimų metu surinkta informacija leido parengti šiame leidinyje pateikiamas rekomendacijas.

Šiame vadove pateikiama informacija, kaip geriau padėti LGBTIQ vaikams pažeidžiamose situacijose. Vadovas suskirstytas į septynis skyrius. Visi pagrindiniai skyriai (2–5 skyriai) turi panašią struktūrą ir juose pateikiamos gairės bei paaiškinamos pagrindinės sąvokos. Visuose skyriuose taip pat pateikiamos rekomendacijos, todėl vadovas yra naudingas įrankis mokytojams, psichologams ir kitiems su vaikais dirbantiems specialistams. Tikimės, kad šis vadovas suteiks specialistams žinių, reikalingų kuriant vaikams įtraukesnę ir įvairesnę visuomenę.

Spalvinga vaikystė. Protokolų kūrimo gairės, skirtos užkirsti kelią smurtui prieš LGBTIQ vaikus pažeidžiamose situacijose, 2023