ILGA-Europe smerkia LGBT teisių pažeidimus Lietuvoje

ILGA-Europe (Tarptautinės gėjų, lesbiečių, biseksualų, transseksualų ir interseksualų asociacijos Europos regiono padalinys) kreipiasi į LR Seimą, prašydama atsisakyti pasiūlytų homobofinių ir transfobinių įstatymo pataisų. Be to, ragina ES institucijas atkreipti dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje ir užtikrinti, kad valstybė gerbtų ir laikytųsi pagrindinių ES vertybių ir pagarbos bei lygybės principų.

2013 m. lapkričio 26 d. Seime svarstyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisa, kuria siekiama įvesti pinigines sankcijas nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų už konstitucinių dorovinių vertybių bei Konstitucijoje įtvirtintų šeimos pagrindų niekinimą ir visuomenės dorovei prieštaraujančių renginių organizavimą. Įstatymo projektas nukreiptas prieš LGBT eitynes ir kitus viešus seksualinių mažumų renginius. Pataisą įregistravo Petras Gražulis, kuris jau ne pirmą kartą garsėja homofobiškais ir transfobiškais pasisakymais bei neapykantą seksualinių mažumų atžvilgiu įteisinančiais įstatymų projektais. Seimo Žmogaus teisių komitetas ragino Parlamentą pateiktą pasiūlymą atmesti , tačiau tam nebuvo pritarta.

ILGA-Europe taip pat atkreipia dėmesį į šias Seimo pavasario bei rudens sesijoje svarstytas teisėkūros iniciatyvas:

Civilinio kodekso pataisa XIIP-17 , numatantį visišką lyties keitimo operacijų draudimą;

Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisa XIIP-473, siekianti apsaugoti „vaiko prigimtinę teisę į tėvą ir motiną“. Pataisą inicijavęs J. R. Dagys pareiškė, kad tokiu įstatymo projektu siekė užkirsti kelią tos pačios lyties poroms įsivaikinti ar globoti vaikus;

Baudžiamojo kodekso pataisa XIIP-687, raginanti atleisti homoseksualumo kritikus nuo atsakomybės už neapykantos kurstymą;

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, įsigalėjęs 2010 m., nurodo riboti informaciją, „kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata“. Šis seksualinių mažumų saviraiškos laisvę ribojantis teisės aktas savo esme atitinka Rusijos „gėjų propagandą“ draudžiančius įstatymus.

Pasak ILGA-Europe valdybos vicepirmininko Paulo Côrte-Realio, “LGBT teisių padėtis Lietuvoje kelia didelį susirūpinimą, nes šalyje nuo 2010 m. veikia LGBT asmenų saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę ribojantis įstatymas, iš esmės analogiškas Rusijos Federacijoje galiojančiam „homoseksualumo propagandą“ draudžiančiam įstatymui. Numatomi ir kitų LGBT bendruomenės teises ir laisves ribojančių įstatymo pataisų svarstymai. Raginame ES institucijas nelikti abejingomis ir imtis priemonių, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės“.

Kaip rodo Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2013 m. gegužės 17 d. paskelbti apklausos rezultatai, Lietuvoje beveik du trečdaliai (61%) lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT) asmenų teigia patiriantys diskriminaciją ar priekabiavimą dėl savo seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės, Tyrimo duomenimis, tai didžiausia diskriminaciją jaučiančių LGBT* asmenų dalis tarp visų ES šalių.

2013 m. gegužės mėnesį „ILGA-Europe“ atliktame 49 Europos valstybių požiūrio į seksualines mažumas tyrime Lietuva atsidūrė 31-oje vietoje pagal teisės aktuose įtvirtintą toleranciją LGBT asmenims.