Homoseksualų triumfas teisme: eitynės vyks Gedimino prospekte

LVAT konstatuoja, jog Konstitucijoje įtvirtinta teisė į taikius susirinkimus „yra fundamentali demokratinėje visuomenėje, todėl ją riboti galima tik įstatymu ir tik tuo atveju, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves“. Teismo nuomone, Vilniaus savivaldybės siekis perkelti eitynes į kitą vietą šių sąlygų neatitiko.

„LVAT teisėjų kolegija nutartyje konstatavo, jog teisės į susirinkimų laisvę ribojimas byloje vertinamu atveju nebuvo pagrįstas, nebuvo būtinas demokratinėje visuomenėje. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir nusprendė, kad atsakovo nurodyti argumentai negali būti pripažinti pagrįstais ir pakankamais siekiant apriboti vieną iš pagrindinių demokratinės valstybės teisių. LVAT konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog vykstant eitynėms pareiškėjo pasirinktoje vietoje bus užtikrinta tinkama asmens teisių ir visuomenės interesų pusiausvyra, o atsakovas neįrodė būtinybės nagrinėjamu atveju riboti teisę į susirinkimų laisvę, todėl atsakovo apeliacinį skundą atmetė kaip nepagrįstą“, – teigiama LVAT pranešime

Plačiau skaitykite portale delfi.lt