Europos Taryba priėmė istorinę rezoliuciją dėl interseksualių asmenų teisių

Š. m. spalio 12 d. vykusiame Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos plenariniame posėdyje buvo priimta rezoliucija dėl interseksualių asmenų žmogaus teisių. Tai – pirmoji specifiškai interseksualių asmenų teisėms skirta rezoliucija, kurią paskelbė Europos Taryba. Rezoliucija parengta remiantis pranešėjo Piet de Bruyn parengta išsamia ataskaita dėl interseksualių asmenų žmogaus teisių padėties Europoje.

Rezoliucijoje pateikiamos priemonės ir veiksmai, kurių turėtų imtis šalių vyriausybės ir nacionalinės valdžios institucijos, siekdamos užtikrinti interseksualių asmenų teises.

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad „mediciniškai nereikalingos lytį normalizuojančios chirurginės operacijos“ interseksualiems kūdikiams ir bet kokios kitos interseksualiems vaikams ir jaunuoliams be jų sutikimo taikomos „gydymo“ priemonės turėtų būti draudžiamos.

Dokumente pripažįstama, kad interseksualių vaikų tėvai dažnai patiria spaudimą atlikti lytį normalizuojančias operacijas be pakankamos informacijos apie ilgalaikius tokių operacijų padarinius. Siekiant apsaugoti vaikų teisę į kūno vientisumą ir savo asmenybės apibrėžimą, skatinama vystyti į pacientą orientuotą holistinį požiūrį, besiremiantį konsultacijomis su interseksualius asmenis atstovaujančiomis organizacijomis.

Rezoliucijoje pabrėžiamas poreikis supažindinti visuomenę (ypač mokytojus, socialinius darbuotojus ir medicinos specialistus) apie interseksualių asmenų patiriamas problemas ir didinti jų sąmoningumą. Nurodoma, kad šios priemonės būtinos norint užtikrinti, jog interseksulūs asmenys būtų „priimti į visuomenę be stigmos ir diskriminacijos“.

Rezoliucija taip raginama užtikrinti, kad gimimo liudijimuose nurodoma lytis nebūtų laikoma privaloma informacija visiems be išimties asmenims.