ES bus geriau ginamos tarptautinių porų teisės į nuosavybę

Kas nutinka porai skiriantis, jei vienas iš sutuoktinių ar partnerių turi kitos ES valstybės narės pilietybę? Kas atsitinka su bendra banko sąskaita, jei vienas iš partnerių miršta? O kaip būna tais atvejais, kai pora turi tos pačios valstybės narės pilietybę, tačiau turtas arba banko sąskaita kitose valstybėse narėse?

Europos Komisija pasiūlė ES normas, kuriose teisiškai išaiškinamos susituokusių tarptautinių porų ir tarptautinio pobūdžio registruotų partnerių teisės į nuosavybę. Abu siūlomi reglamentai padėtų nustatyti poros teisėms į nuosavybę taikytiną teisę ir jurisdikciją turintį teismą. Reglamentuose taip pat pateikiamos vienodos teismo sprendimų dėl poros nuosavybės pripažinimo ir vykdymo visose ES valstybėse narėse procedūros normos.
Komisija siūlo priimti du atskirus reglamentus: vieną, kuriuo įgyvendinamos susituokusioms poroms taikomos normos (sutuoktinių turtas), kitą – dėl registruotos partnerystės (nesusituokusių porų turtas). Santuoka – visose 27 ES valstybėse narėse pripažįstamas teisės institutas. Penkiose valstybėse narėse ją gali sudaryti tiek skirtingos, tiek tos pačios lyties asmenys (Nyderlanduose nuo 2001 m., Belgijoje nuo 2003 m., Ispanijoje nuo 2005 m., Švedijoje nuo 2009 m., o Portugalijoje nuo 2010 m.).
Registruota partnerystė – naujesnis teisės institutas, pripažįstamas keturiolikoje ES valstybių narių (Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Airijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Slovėnijoje, Švedijoje  ir JK). Visose keturiolikoje šalių registruoti partnerystę leidžiama tos pačios lyties asmenims, o Belgijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose – ir tos pačios, ir skirtingos lyties asmenims.
Abu pateikti pasiūlymai neutralūs lyties ir seksualinės orientacijos atžvilgiu. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, pagal Portugalijos teisę leidžiama tos pačios lyties asmenų santuoka remiantis Reglamento dėl sutuoktinių teisinio režimo pasiūlymu bus vertinama taip pat kaip skirtingų lyčių asmenų santuoka. Prancūzijoje heteroseksualių asmenų partnerystė gali būti registruojama tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos pačios lyties asmenų partnerystė, o Reglamento dėl registruotos partnerystės pasiūlymas būtų taikomas abiem atvejais.
Kadangi daugiau europiečių gyvena ne savo šalyje, ES šiuo metu maždaug 16 mln. porų yra tarptautinės. Iš 2,4 mln. 2007 m. sudarytų santuokų 13 % (310 000) buvo tarptautinio pobūdžio. Iš 211 000 2007 m. registruotų partnerysčių 41 000 buvo tarptautinio pobūdžio.
Nemažai šių tarptautinių porų turi turto, kaip antai nekilnojamojo turto arba banko sąskaitų, daugiau nei vienoje šalyje. Šioms poroms kyla teisinių neaiškumų ir tenka patirti papildomų išlaidų dalijant turtą santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba mirties atveju. Šiuo metu tarptautinėms poroms neaišku, kurios šalies teismai turi jurisdikciją nagrinėti su jų asmenine padėtimi bei nuosavybe susijusius klausimus ir kurios šalies teisės aktai taikytini šioje srityje. Šalių normos gerokai skiriasi ir kartais lemia konfliktus. Paraleliniai teismo procesai skirtingose šalyse, sudėtingos bylos ir dėl to mokami teisiniai mokesčiai atsieina apie 1,1 mlrd. eurų per metus. Jei EK pasiūlymai būtų patvirtinti, būtų galima sutaupyti maždaug trečdalį lėšų.