Dešimtųjų metinių proga papildyti Džokjakartos principai

Minint Džokjakartos principų paskelbimo dešimtąsias metines, šie principai pirmą kartą papildyti nauja informacija. Papildyti Džokjakartos principai paskelbti po ekspertų susitikimo Ženevoje (Šveicarija).

Džokjakartos principai buvo papildyti siekiant atsižvelgti į tarptautinių žmogaus teisių standartų pokyčius ir per dešimt metų sukauptas žinias apie žmogaus teisių pažeidimų poveikį LGBTI asmenims.

Nuo šiol Džojakartos principai išskirtinį dėmesį skiria žmogaus teisių pažeidimams, susijusiems su lyties raiška ir lyties charakteristikomis.

„Atnaujindami Džogjakartos principus mes tikimės užpildyti ankstesnę spragą ir prisidėti ne tik prie pažeidimų pašalinimo, bet ir jų padaromos žalos kompensavimo visame pasaulyje,“ – komentavo prie principų atnaujinimo prisidėjęs ekspertas Mauro Cabral Grinspan.

Naujieji 9 principai papildė 29 originalius Džokjakartos principus, paskelbtus 2007 metais. Nauji principai apima teises, susijusias su informacinėmis ir komunikacijos technologijomis, skurdu bei kultūrine įvairove. Atnaujinime taip pat įvardinti  papildomi 111dalyvaujančių šalių įsipareigojimai, įskaitant tokias sritis kaip kankinimai, prieglobstis, privatumas, sveikata ir žmogaus teisių gynėjų apsauga.

„Nepriimtina, kad LGBTI asmenys vis dar susiduria su diskriminacija, taip pat ir sveikatos apsaugos srityje, kas daro neigiamą poveikį jų teisės į sveikatą įgyvendinimui,“ –  komentavo Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas teisės į sveikatą klausimais Dainius Pūras.

Prieš dešimtmetį tarptautinių žmogaus teisių ekspertų grupė parengė bendrą pareiškimą ir suformulavo dvidešimt devynias rekomendacijas, kurios žinomos kaip Džokjakartos principai. Rinkinys įtvirtina privalomus tarptautinius LGBT* žmogaus teisių apsaugos standartus, kurių turi laikytis visos Jungtinių Tautų valstybės narės.

2006 m. Džokjakartos (Indonezija) Gafjah Mada universitete surengta LGBT* asmenų teisėms nagrinėti skirta konferencija, kurioje dalyvavo 29 žmogaus teisių ekspertai iš 25 šalių. Pasitelkdami žinias žmogaus teisių srityje, ekspertai kūrė, diskutavo, tobulino ir galiausiai vieningai priėmė tarptautinių žmogaus teisių taikymo principų seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais rinkinį. 2007 m. kovo mėnesį išleistas principų rinkinys buvo pavadintas Džokjakartos principais.

Džokjakartos principai atspindi privalomus susitarimus, kurie taikomi visoms valstybėms vienodai, ir pabrėžia, kad prievarta prieš LGBT* asmenis yra šių įsipareigojimų pažeidimas. Principai buvo sukurti teisėkūros procese nedalyvaujančių ekspertų grupės ir yra grindžiami tik egzistuojančiomis tarptautinėmis sutartimis, kurias šalys sutarė gerbti ir jų laikytis.

Šie principai nėra teisiškai įpareigojantys, tačiau yra grindžiami kitomis tarptautinės teisės normomis tam, kad valstybės būtų įpareigotos saugoti LGBT* asmenis nuo  prievartos prieš juos – ne kaip mažumas, o kaip žmones, turinčius teisę į žmogaus teisių apsaugą. Šia prasme Džokjakartos principai yra istoriniai. Šis žmogaus teisių įrankis svarbus ir todėl, kad reikšmingai prisidėjo prie būtinų LGBT* asmenų teisinės ir socialinės padėties pokyčių pasaulyje.

2010 metais Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, padedant Nyderlandų vyriausybei, išleido Džokjakartos principų vertimą lietuvių kalba.