2016-ųjų spalis – šiaurės šalių vaivorykštės istorijos bei meno mėnuo

TUPILAK šiaurės šalių kultūros darbuotojų tinklas šiemet pradėjo vaivorykštės istorijos ir meno mėnesį, kuris vyko Umeå, bill Stokholme bei Vilniuje. Spalio 29-31 dienomis vienas iš TUPILAK atstovų, Billas Schilleris, kartu su LGL praktikantės Ingridos Kaulinytės pagalba Švedijos ambasadoje bei džiazo bare „Paviljonas” surengė tris dienas trunkantį seminarą apie LGBT* kultūrą. Seminaro metu buvo minimi žymūs, nusipelnę menui, literatūrai, LGBT* žmogaus teisių judėjimui bei mokslui  LGBT* asmenys. Taip pat buvo diskutuojama apie iššūkius, su kuriais susiduria LGBT* asmenys Europoje ir už jos ribų.

Marija Aušrinė Pavilionienė buvo pakviesta dalyvauti pirmąjame seminare spalio 29-ąją Paviljone. Billas Schilleris pradėjo seminarą parodydamas trumpametražį filmą „Mano naktis“ apie švedų bluetapytoją Eugène Fredriką Janssoną (1862 –1915), išgarsėjusį savo paveikslais, vaizduojančiais nuogus ištreniruotus vyrų kūnus bei vaizdingas mėlynų atspalvių intonacijas. Jo homoerotiški kūriniai simbolizuoja užgniaužtų aistrų audrą tuo laikotarpiu, kai homoseksualumas buvo laikomas nusikaltimu. Po filmo M. A. Pavilionienei buvo įteiktas „Bifrost“ 2014-ujų metų diplomas už jos nuopelnus LGBT* žmogaus teisių judėjimui Lietuvoje. Savo kadencijos laikotarpiu M.A. Pavilionienė buvo viena iš nedaugelio parlamentarų, išdrįsusių iškelti LGBT* teisių pažeidimus. Meno istorikė Karolina Rimkutė, menininkė Gabrielė Gervickaitė bei kuratorė Laima Keivytė taip pat dalyvavo diskusijoje. Jos paruošė įžvalgius pristatymus apie sunkumus, su kuriais susiduria Lietuvos menininkai, savo mene išreiškiantys kitokias, nei mūsų visuomenėje įprasta, normas.

when-you-hear-the-bellsSpalio 30-ąją seminaras tęsėsi Paviljone ir Billas Schilleris parodė trumpametražę Chabname Zariabos režisuotą dramą „Kai išgirsi varpelius“. Filmo veiksmas vyksta Afganistane, juostoje vaizduojama berniukų tarpe paplitusi prostitucija, pasakojama apie  visuomenėje klestintį patriarchatą, kuris draudžia moterims dalyvauti viešoje veikloje be vyriškos palydos, nekalbant apie viešus šokius. Šis darbas atitenka jauniems berniukams, kurie yra verčiami šokti turtingų vyrų akivaizdoje, kas, deja, dažnai veda prie seksualinio išnaudojimo. Filmas laužo klaidingas nuostatas, kad tik jaunos merginos bei moterys gali tapti priverstinės prostitucijos aukomis. Po filmo sekė diskusija ir Billas Schilleris pristatė keletą knygų iš Gatvės lelijų projekto, (tarptautinio meno projekto, remiamo Nordic Culture Point), kuris siekia iškelti su prostitucija susijusias problemas bei laužyti stereotipus.

Paskutinę šiaurės šalių vaivorykštės istorijos ir meno dieną, spalio 31-ąją, renginys organizuotas Švedijos ambasadoje. Susitikimo metu Ingrida Kaulinytė trumpai pristatė LGL istoriją,  papasakodama apie surengtas sėkmingas socialines kampanijas bei, žinoma, „Baltic Pride”! Į susitikimą susirinkę žmonės turėjo įvairios patirties ir aktyviai dalinosi savo žiniomis apie LGBT* judėjimą Lietuvoje bei vertingais patarimais tęsiant kovą dėl LGBT*žmogaus teisių. Billas Schilleris skyrė 2016 „Arco Nordica“ diplomą LGL asociacijai už „Baltic Pride“ organizavimą. Šį diplomą priėmė viena „Baltic Pride“ dalyvių Veronika Štefečková, kuri savanoriauja nacionalinėje LGBT teisių organizacijoje LGL pagal Europos Savanorių Tarnybos programą.

Tris dienas trukusio renginio metu Billas Schilleris pabrėžė kultūros skatinimo svarbą: „Įstatymai – tai tik pusė darbo kovojant su bill-schillerhomofobinėmis nuostatomis, vyraujančiomis mūsų visuomenėje. Taip pat svarbu plėsti ir kultūrinį sąmoningumą”. Savo nuomonę jis grindė paprastu pavyzdžiu: “Visuomenėje, kur visi yra lygus prieš įstatymą, nebūtinai vyrauja tolerancija. Jeigu vaikas jaučia patyčias bei priekabiavimą mokykloje dėl savo lytinės orientacijos, neužtenka vien priimti tos pačios lyties santuokas reglamentuojantį įstatymą ir tikėtis, kad problema išsispręs savaime. Tai nėra veiksminga“.

Šiaurės šalių istorijoje šiaurės vaivorykštės istorijos ir meno mėnuo – tai pirmas tokio masto renginys, subūręs queer kultūros darbuotojus iš skirtingų miestų bei šalių. „Tupilak“ atstovas Billas Schilleris viliasi, kad šis bendradarbiavimas ne tik tęsis toliau, bet ir suburs atstovus iš šalių, kuriuose diskriminacija LGBT* asmenų atžvilgiu yra ypač didelė. Taip pat tikimasi, kad kitąmet  rengiami renginiai pritrauks platesnę publiką, kadangi, organizatoriaus nuomone , kultūrinio sąmoningumo didinimas yra labai efektyvus būdas kovojant su priespauda.  Ar šis trijų dienų seminaras nutiesė kelią į tolimesnį bendradarbiavimą LGBT* kultūros sąmoningumo didinimo klausimu bus matyti ateityje.