Pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimo remti prieš LGBTIQ nukreiptų neapykantos nusikaltimų aukas stiprinimas (ENACT) 2024 04 – 2026 03

Šio projekto tikslas – suteikti pilietinės visuomenės organizacijoms galimybę sukurti bendradarbiavimo su valdžios institucijomis mechanizmus, kad būtų sustiprinta parama prieš LGBTIQ nukreiptų neapykantos nusikaltimų aukoms ir kova su pakartotine viktimizacija taikant tarpsektorinį požiūrį. Projektu siekiama sustiprinti visuomeninių organizacijų vaidmenį ginant, užtikrinant ir didinant informuotumą apie aukų teises.

Konkretūs tikslai: 1) Nustatyti ir įvertinti esamas paslaugas, skirtas prieš LGBTIQ nukreiptų neapykantos nusikaltimų aukoms dalyvaujančiose šalyse.; 2) Išanalizuoti neapykantos nusikaltimų prieš LGBTQI aukų patirtį, taip pat pagrindinių specialistų požiūrį, pasitelkiant giluminius interviu ir fokus grupes; 3) Skatinti valstybės institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų, dirbančių su neapykantos nusikaltimais, nukreiptais prieš LGBTIQ asmenis, tarpžinybinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir pagalbą aukoms, rengiant nacionalinius ir tarptautinius seminarus.; 4) Užtikrinti tinkamų paslaugų teikimą prieš LGBT nukreiptų neapykantos nusikaltimų aukoms, sudarant paslaugų portfelį.; 5) Stiprinti teikiamų paslaugų efektyvumą ir valstybės institucijų bei pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimą per politinių rekomendacijų teikimą; 6) Parengus ir išbandžius mokymų modulį, pagerinti saugumo ir teisingumo specialistų supratimą ir įgūdžius, susijusius su seksualine ir lyčių įvairove, pagalba prieš LGBTIQ nukreiptų neapykantos nusikaltimų aukoms, taip pat kova su institucine diskriminacija ir pakartotine viktimizacija; 7) Didinti informuotumą apie prieš LGBT nukreiptų neapykantos nusikaltimų aukų teises ir teikiamas paslaugas, asmenines ir socialines prieš LGBTIQ nukreipto smurto pasekmes bei priespaudos veiksnių persidengimą.