Regioninis seminaras „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Baltijos šalyse ir Suomijoje skatinimas“

RR_RGB_RR_purple_3_CMYKNacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, bendradarbiaudama su Suomijos Teisingumo ministerija,  Suomijos LGBT* teisių organizacija SETA ir Suomijos ambasada Vilniuje, maloniai kviečia dalyvauti regioniniame seminare „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Baltijos šalyse ir Suomijoje skatinimas“, kuris vyks š. m. lapkričio 23 dieną 9.30-16.30 val. Vilniuje.

Regioninio seminaro „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Baltijos šalyse ir Suomijoje skatinimas“ metu bus pristatytos politikos priemonių LGBT* teisių ir lygybės srityje Europos Sąjungos valstybėse narėse aktualijos. Renginio metu Baltijos šalių ir Suomijos atstovai taip pat aptars naujausius politikos pokyčius regione įgyvendinant Europos Komisijos veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti.

Pirmosios seminaro diskusijos metu bus pristatyti iššūkiai ir politikos priemonės LGBTI lygybės pažangai Baltijos šalyse ir Suomijoje skatinti, o antrojoje diskusijų dalyje bus aptarta pažanga siekiant įtvirtinti translyčių žmonių teises. Regioninio seminaro metu paraleliai vyks ir trys skirtingos dirbtuvės LGBT* asmenų lygybės švietimo sistemoje, LGBTI asmenų sveikatos ir neapykantos kalbos bei neapykantos nusikaltimų temomis.

Renginys vyks anglų kalba su nuosekliu vertimu diskusijų metu. Dalyvavimas nemokamas.

Norinčius dalyvauti renginyje maloniai prašome registruotis užpildant šią registracijos formą iki lapkričio 20 dienos.

Projektu „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“ plėtojamos LGBTI lygybės politikos priemonės keturiose valstybėse narėse: Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Projektą įgyvendina Suomijos Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Socialinių reikalų ir Sveikatos ministerijomis bei nacionaline NVO koalicija „Seta – LGBTI Rights in Finland“, Suomijos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacija ir Nacionaline LGBT* teisių organizacija LGL.

Renginio programa bus paskelbta jau netrukus.

1Projektą „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“ remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo (REC) programa.