Mokymai apie neapykantos nusikaltimus prieš LGBT* asmenis policijos pareigūnams

  • Data: 4 Lap 2016 Pradžia: 09:00 Vieta:

lpm-mokymai-1Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL kartu su nacionalinės ekspertų grupės nariais organizuoja tikslinių mokymų apie neapykantos nusikaltimus prieš LGBT* asmenis ciklą būsiems policijos pareigūnams.

Mokymų tikslas – padėti keisti išankstines nuostatas apie LGBT* bendruomenę, didinti teisėsaugos institucijų atstovų kompetenciją dirbant su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, mažinti antrinės viktimizacijos riziką. Mokymai taip pat prisideda prie 2012 m. priimtos taip vadinamos aukų teisių apsaugos Direktyvos įgyvendinimo. Direktyvoje numatoma būtinybė didinti pareigūnų, turinčių kontaktą su aukomis, informuotumą apie aukų poreikius ir taip sudaryti galimybės jiems su aukomis elgtis nešališkai, pagarbiai ir profesionaliai.

Tokie mokymai, skirti teisėsaugos institucijų atstovams, kuriuose išskirtinai kalbama apie nuo homofobinių ir transfobinių nusikaltimų nukentėjusių asmenų teisių apsaugą ir specifinius poreikius Lietuvoje organizuojami pirmą kartą. Mokymus veda asociacijos LGL, Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir Lietuvos policijos mokyklos ekspertai.

EK logoMokymai rengiami šiuo metu vykdomų projektų „Nuo homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų poreikių pritaikymas – teisėsaugos institucijų kompetencijų kėlimas“ ir „Efektyvaus atsako neapykantos nusikaltimams seksualinės orientacijos pagrindu plėtojimas“ rėmuose. Projektai remiami Europos Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės departamento lėšomis.

12