Šokiai!

  • Data: 21 Bal 2016 Pradžia: 18:00 Vieta: LGBT* centras Pylimo g. 21, LT-01141 Vilnius

Erazmus + LogoAsociacija LGL įgyvendina  10 mėnesių projektą „Savanorystė matomumui ir įtraukčiai skatinti“  (“Volunteering for Visibility and Inclusion”) ir „Matomumo ir lygybės link“ (“Heading Towards Visibility and Equality”), remiamą Erasmus+ programos EST (Europos savanoriška tarnyba).