NLĮF partnerių susitikimas daugialypės diskriminacijos problematikai nagrinėti

  • Data: 21 Gru 2015 Pradžia: 15:00 Vieta: LGBT* centras Pylimo g. 21, LT-01141 Vilnius

NLIF-logo-naujas-356x267-11Š. m. gruodžio 21 dieną LGBT* centre įvyks Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) susitikimas daugialypės diskriminacijos problematikai nagrinėti.

NLĮF partnerių susitikimų daugialypės diskriminacijos problematikai nagrinėti ciklas rengiamas atsižvelgiant į aplinkybę, jog NLĮF veikloje dalyvaujančios organizacijos atstovauja šešiems skirtingiems pagrindams bei siekiant užtikrinti efektyvų bei sklandų bendradarbiavimą tarp partnerių vykdant lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo veiklas, didinti Forumo veikloje dalyvaujančių organizacijų informuotumą apie atskirų NLĮF narių atstovaujamų socialinių grupių patiriamos diskriminacijos specifiką, problemas ir pagrindinius iššūkius atstovaujamo pagrindo srityje. 

20140520093949_socmin-277x300NLĮF partnerių susitikimas daugialypės diskriminacijos problematikai nagrinėti organizuojamas įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo nediskriminavimo ir lygių galimybių skatinimo projektą.