Tarpdisciplininė konferencija – diskusija „Smurtas aplink mus: priežastys, pasekmės ir sprendimo būdai"

FRIDAAsociacijos LGL atstovai dalyvaus labdaros ir paramos fondo „Frida“ organizuojamoje tarpdisciplininėje konferencijoje – diskusijoje „Smurtas aplink mus: priežastys, pasekmės ir sprendimo būdai“, kuri vyks š. m. gegužės 29 dieną Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje.

Konferencijoje bus atkreiptas dėmesys į smurto problemą mūsų visuomenėje ir dalinamasi įžvalgomis smurto įveikimo tema. Lygių galimybių plėtros centro atstovė Margarita Jankauskaitė dekonstruos stiprų smurto ir visą viešą erdvę persmelktos erotikos ryšį. „Vaikų linijos“ atstovė Gintė Jaseliūnaitė atskleis problemų, su kuriomis susiduria Lietuvos vaikai ir paaugliai mastą, LSMU Kauno Klinikų Psichiatrijos klinikos vaikų-paauglių psichiatrijos gydytoja – rezidentė/Fondo FRIDA paauglių dienos centro koordinatorė Justina Matviekaitė nuodugniai apžvelgs smurto pasekmes įvairioms visuomenės grupėms. Tolerantiško Jaunimo Asociacijos valdybos pirmininkė Juliana Karlo pasidalins įžvalgomis apie didžiajai visuomenės daliai nematomą ir todėl atmetamą kaip neegzistuojantį smurtą. Apie įrankius ir būdus smurtui įveikti kalbės bei diskusijai kvies Vilniaus Moterų Namų vadovė Lilija Henrika Vasiliauskienė ir Žmogaus teisių centro direktorė Birutė Sabatauskaitė.