Keitimosi patirtimi dirbtuvės „Religijų įvairovė Lietuvoje: kaip sugyventi”

  • Data: 3 Bal 2015 Pradžia: 09:30 Vieta:

Dalyvausime balandžio 3 dieną vyksiančiose dirbtuvėse „Religijų įvairovė Lietuvoje: kaip sugyventi”, kurias organizuoja “Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras”. Renginio metu “Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras” pristatys savo ištakas ir veiklą, papasakos apie Lietuvoje egzistuojančias religines bendruomenes, jų ypatumus. Susitikimo su įvairių religijų atstovais metu bus galima išgirsti jų problemas, taip pat susipažinti jų tradicijomis. Renginį ves ir kuruos “Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro” projektų vadovė Milda Ališauskienė.

Programa:

1. NRTIC pristatymas. Kas yra NRTIC, ką ir kaip veikia? Pranešėjai Milda Ališauskienė ir Donatas Glodenis.
2. Religijų įvairovė Lietuvoje: kur ji ir kokia? Pranešėja Milda Ališauskienė.
3. Diskusija su religinių mažumų nariais. Ką reiškia būti religinės mažumos bendruomenės nariu Lietuvoje? Moderatorė Milda Ališauskienė.

eea_grants_320

Renginys organizuojamas įgyvendinant Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą “Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas”. Projekto įgyvendinimą remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa. Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus.

progressKeitimosi patirtimi dirbtuvės – Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programos (PROGRESS) remiamo projekto „CODE: Coming out for Diversity and Equality“ dalis.