NLĮF spaudos konferencija „Bendradarbiavimas siekiant žmogaus teisių ir lygių galimybių apsaugos Lietuvoje“

NLIFAsociacijos LGL atstovai dalyvaus Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF), vienijančio nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, spaudos konferencijoje, kuri vyks gruodžio 19 dieną 10 valandą BNS konferencijų salėje.

Spaudos konferencijos „Bendradarbiavimas siekiant žmogaus teisių ir lygių galimybių apsaugos Lietuvoje“ metu NLĮF partneriai pristatys Forumo veiklas: naujausio projekto „NLĮF tvarios plėtros stiprinimas“ tikslus, koncepciją bei produktus, prisimins sėkmingai įgyvendintą projektą „Įvairovės parkas“. Bendradarbiaudamas su Europos NVO tinklu, Forumas viešai išreikš tvirtą poziciją ragindamas priimti dar 2008 metais Europos Komisijos pateiktą direktyvą, kurioje pateikiamas visapusiškas požiūris į kovą su diskriminacija ir skatinamos lygios galimybės. Vilkindamos direktyvos priėmimą, Europos Sąjungos valstybės narės siunčia pranešimą, kad negerbia žmogaus teisių ir nesirūpina savo piliečių apsauga nuo diskriminacijos.

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas aktyviai bendradarbiauja su Lygių galimybių kontrolieriaus įstaiga bei Europos ombudsmenų tinklu, ES Pagrindinių teisių agentūra ir kitomis žmogaus teisių apsaugos institucijomis šviesdamas visuomenę žmogaus teisių klausimais bei siekdamas praktinio nediskriminavimo ir lygių galimybių politikos įgyvendinimo tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu.

Forumas įkurtas 2010 metais, jį sudaro asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“, asociacija LGL, VšĮ „Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras“, asociacija „Moterų informacijos centras“, VšĮ „Tautinių bendrijų namai“ ir Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“.