Nacionalinis NVO forumas

nvo forumasAsociacijos LGL savanorių koordinatorė dalyvaus Nacionaliniame NVO forume, vyksiančiame 2014 metų gruodžio 10-11 dienomis, Vilniuje. Renginio metu bus aptartos LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo aktualijos, pristatyta Nacionalinė NVO koalicija, nagrinėjami kiti Lietuvos nevyriausybiniam sektoriui aktualūs klausimai.

Nacionalinį NVO forumą rengia NVO koalicija, susibūrusi 2014 m. spalio mėn. 16 d., didžiausioms Lietuvoje veikiančioms skėtinėms NVO pasirašius asociacijos sutartį. NVO koalicija įsipareigoja veikti kartu stiprinant nevyriausybinį sektorių, plėtojant pilietinę visuomenę bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą. Asociacijos sutartį pasirašė vienuolika skėtinių įvairiose srityse Lietuvoje veikiančių NVO, kurios vienija per 1500 nevyriausybinių organizacijų ir kurių veikloje narystės pagrindu dalyvauja daugiau kaip 500 tūkstančių šalies gyventojų.

Nacionaliniame NVO forume dalyvaus 200 NVO lyderių iš visos Lietuvos, valstybės institucijų ir savivaldybių atstovai. Šis pagrindinis NVO sektoriaus renginys svariai prisidės prie diskusijos apie LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimą Lietuvoje, sudaromas NVO tarybas savivaldybėse ir nacionaliniu mastu, NVO galimybes dalyvauti ES Struktūrinių fondų finansuojamose programose 2014-2020 metais, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo tvarką, NVO teisinės ir mokestinės bazės tobulinimą.

Renginio programa