Finansų ministerijos Horizontaliųjų principų įgyvendinimo priežiūros darbo grupės posėdis

Asociacijos LGL valdybos pirmininkas Vladimiras Simonko dalyvaus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Horizontaliųjų principų įgyvendinimo priežiūros darbo grupės posėdyje, kuris vyks š.m. gruodžio 4 dieną.

Posėdžio metu bus svarstomas informacinės visuomenės horizontaliojo prioriteto įgyvendinimas, aptariamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygų aprašo pagrindimo formos priedo “Horizontaliųjų principų patikros lapas” projektas.