Keitimosi patirtimi dirbtuvės „Nepagražinta negalios kasdienybė“

  • Data: 15 Gru 2014 Pradžia: 09:00 Vieta:

Gruodžio 15 dieną asociacijos LGL atstovai dalyvaus asociacijos “Lietuvos neįgaliųjų forumas” organizuojamose keitimosi patirtimi dirbtuvėse, kuriose bus pristatoma problematika žmonių su negalia integracijos srityje bei geroji patirtis sprendžiant žmonėms su negalia opiausias problemas.

Keitimosi patirtimi dirbtuvėse asociacija “Lietuvos neįgaliųjų forumas” supažindins partnerių organizacijas su įvairių negalės rūšių specifika, kiekvienai jų aktualiausiomis problemomis bei iššūkiais, pristatys įgyvendinamus projektus, jų rėmuose sukurtus bendradarbiavimo tarp sektorių, kokybės vertinimo modelius, kitus produktus ir gerąją patirtį.

Dirbtuvių dalyviai galės pabendrauti su žmonėmis su negalia, sužinoti apie jų kasdienius iššūkius, diskutuoti daugialypės diskriminacijos, visuomenės požiūrio į negalią bei  visoms diskriminacijai jautrioms grupėms aktualiais žmogaus teisių klausimais.

eea_grants_320Renginys organizuojamas įgyvendinant Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą “Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas”.