Tarptautinė konferencija "Bendradarbiavimas siekiant sveikatos lygiateisiškumo"

Tarptautinė konferencija "Bendradarbiavimas siekiant sveikatos lygiateisiškumo"

Asociacijos LGL atstovas dalyvaus Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuru 2014 m. lapkričio 27 d. organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Bendradarbiavimas siekiant sveikatos lygiateisiškumo“, kuri vyks Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 11, Vilnius).

Pagrindinė konferencijos tema – kaip pasitelkus įvairių politikos sektorių, socialinių partnerių ir bendruomenės bendradarbiavimą būtų galima mažinti socialinių, ekonominių veiksnių sąlygojamus sveikatos netolygumus, gerinti visuomenės sveikatą bei tokiu būdu prisidėti prie tvaraus šalies vystymosi.

„Sveikata, socialinė gerovė ir ekonomikos augimas – neatsiejami ir vienas kitą papildantys tvaraus šalies vystymosi veiksniai“ – įsitikinti tuo kviečiama tarptautinėje konferencijoje, kurioje bus pateikti pasaulinio lygio ekspertų įrodymai ir argumentai, pristatyta geroji užsienio šalių patirtis. Konferencijos diskusijos metu kartu su valstybės ir savivaldybių valdžios ir socialinių partnerių (mokslo, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus) atstovais aptarsime būdus konstruktyviam bendradarbiavimui vystyti.