NLĮF bendradarbiavimo įgūdžių gerinimo mokymai

2014 metų lapkričio 24-25 dienomis asociacija LGL rengia Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) komandos kūrimo ir bendradarbiavimo mokymus forumo organizacijų atstovams. Remiantis gerąja praktika skatinant abipusį pasitikėjimą tarp NLĮF partnerių organizacijų organizuojami dviejų dienų mokymai vidinės komunikacijos ir veiksmingo bendradarbiavimo srityje.

NLĮF bendradarbiavimo įgūdžių gerinimo mokymuose bus aptarta ankstesnė patirtis įgyvendinant didelės apimties projektus. Mokymais siekiama pagerinti bendradarbiavimo ir komandinio darbo įgūdžius bei kompetencijas tarp NLĮF veiklą koordinuojančių partnerių organizacijų.

eea_grants_logo_2014Mokymai organizuojami pagal Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą “Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas”.