LGBT* fokus grupės susirinkimas

  • Data: 16 Spa 2014 Pradžia: 16:30 Vieta: LGBT* centras Pylimo g. 21, LT-01141 Vilnius

Asociacijos LGL biure įvyks LGBT fokus grupės susirinkimas, kurį organizuoja Lygių galimybių plėtros centras.

2014 m. Rugpjūčio 15 d. – Lapkričio 15 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama išnagrinėti visuomenės nuostatų pažeidžiamų grupių atžvilgiu kaitą 2009-2014 metais, išskirti pagrindines diskriminacijos priežastis ir parengti rekomendacijas dėl priemonių, skirtų diskriminacijai mažinti ir lygioms galimybėms įgyvendinti, ypatingą dėmesį skiriant lyties, seksualinės orientacijos, negalios, amžiaus, etniškumo ir religijos aspektams.

Minėtas tyrimas turi kelias struktūrines dalis, viena kurių – diskusijų grupės (fokus grupės). Jūsų patirtis yra labai svarbi, siekiant nustatyti visuomenės gyvenimo sritis, kuriose diskriminacija dažniausiai patiriama, išsiaiškinti, kokio pobūdžio problemos tai būna, ir aptarti galimus jų sprendimo kelius.

 Maloniai prašome sudalyvauti fokus grupės diskusijoje.