Strateginio planavimo sesija

Siekiant užtikrinti asociacijos LGL veiklų tęstinumą bei nuoseklumą bus surengta vienos dienos trukmės strateginio planavimo sesija, kurioje dalyvaus LGL darbuotojai, Valdybos nariai bei organizacijos savanoriai. Sesijos metu bus aptarti pagrindiniai organizacijos veikloje kylantys iššūkiai, nubrėžtos organizacijos veiklos gairės (atsižvelgiant į pakitusį socialinį, kultūrinį bei politinį kontekstą, kuriame organizacija vykdo savo veiklą) ir išgryninta Strateginio plano koncepcija, identifikuojant pageidaujamas poveikio sritis.