Vaivorykštės dienos: Viešoji paskaita „Socialinė lyčių įvairovė: daugiskaitos baimė“

Vaivorykštės dienos: Viešoji paskaita „Socialinė lyčių įvairovė: daugiskaitos baimė“

Viešoji paskaita „Socialinė lyčių įvairovė: daugiskaitos baimė“ (paskaitą skaitys Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė Margarita Jankauskaitė)

Visuomenės atvirumo įvairovei problematika – itin daugiasluoksnė. Vyraujančios visuomenės nuostatos vienos žmonių grupės atžvilgiu (pvz. romų, žydų, homoseksualų ir t.t.) dažnai susijusios ir su pamatiniais savęs pažinimo, savęs priėmimo klausimais. Lytiškumas – vienas tokių. Tad neatsitiktinai „Vaivorykštės dienose“ skiriamas laikas ir netiesioginiams homofobijos ar diskriminavimo dėl seksualinės orientacijos (lytinės tapatybės) klausimams aptarti. Šį kartą rengiamos paskaitos tema – „Socialinė lyčių įvairovė: daugiskaitos baimė“.

Paskaitą remia Kanados ambasada, Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa ir programa PROGRESS.

Kada? 13 val.

Kur? KTU III rūmai, 409 auditorija, Laisvės alėja 13, Kaunas