Nors Visuotinės periodinės peržiūros (angl. Universal Periodic Review (UPR)) vertinimą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos narės ir stebėtojos statusą turinčios šalys atlieka kas ketverius su puse metų, kai kurios rekomendacijos gali būti įgyvendinamos iš karto. Siekiant sutrumpinti laikotarpį tarp vertinimų tarptautinė organizacija UPR Info parengė ataskaitą apie žmogaus teisių padėtį šalyje po dvejų metų nuo