JT priimtoje kovos prieš patyčias rezoliucijoje išbrauktas homofobijos motyvas

2014 m. lapkričio 24 dieną Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja pagaliau priėmė kovos prieš patyčias rezoliuciją. Deja, joje neišskiriami homofobinių ir transfobinių patyčių motyvai. Konservatyvių šalių spaudimas lėmė, kad kovos prieš patyčias rezoliucija nenumatytų jokių priemonių kovai prieš patyčias dėl homofobinių ir transfobinių motyvų, lyties stereotipų bei diskriminacijos. UNESCO ataskaita dėl homofobinių patyčių ir JT Smurto