JAV Senatas priėmė istorinį LGBT teisių įstatymo projektą

JAV Senatas ketvirtadienį priėmė istorinį LGBT teisių įstatymo projektą, pagal kurį įmonės būtų draudžiama samdyti ir atleisti žmones remiantis jų seksualine orientacija ar lyties tapatybe, tačiau projekto likimas Atstovų Rūmuose dar nėra aiškus. Nediskriminavimo darbe aktą (ENDA) jo šalininkai vadina vienu svarbiausių teisių įstatymų projektų per daug metų. Jis Senate buvo priimtas po virtinės istorinių