Dirbtuvės "Mes už lygias moterų ir vyrų galimybes!"

  • Data: 6 Kov 2015 Pradžia: 09:00 Vieta:

Kovo 6 dieną įvyks keitimosi patirtimi dirbtuvės „Mes už lygias moterų ir vyrų galimybes!”, kurias organizuoja Moterų informacijos centras. Dirbtuvės vyks skirtingose vietose, kuriose dirbantys specialistai pristatys, kaip lyčių lygybės idėjos yra įgyvendinamos praktikoje.

eea_grants_320Renginys organizuojamas įgyvendinant Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą “Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas”.

Keitimosi patirtimi dirbtuvės – Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programos (PROGRESS) remiamo projekto „CODE: Coming out for Diversity and Equality“ dalis.progress