LGL – siunčianti EST organizacija

Kas yra Europos savanorių tarnyba?

Tai Europos Sąjungos savanoriškos veiklos programa, pagal kurią jauni žmonės gali išvykti savanoriauti į kurią nors iš Europos šalių arba už ES ribų. Savanoris gali rinktis iš kelių veiklos sričių, tokių kaip socialinė, menas ir kultūra, sportas, žiniasklaida ir aplinkosauga. Išvykti galima į Europos sąjungos šalis, taip pat savanorius priima Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, buvusi Jugoslavija, Makedonija, Norvegija, Šveicarija, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina, Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, Palestina, Sirija, Tunisas, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Juodkalnija, Sirija, Rusija.

Europos Savanorių Tarnybos tikslas (EST) – padėti jauniems žmonėms įgyti naujos patirties bei sudaryti jiems sąlygas pažinti kitą šalį, kultūrą, pramokti užsienio kalbų, skatinti jaunus žmones plėsti akiratį ir rasti savo kelią.

Savanoriška tarnyba gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių. Jeigu dalyvausi grupiniuose EST projektuose (10 ir daugiau EST savanorių), jie truks nuo 2 sav. iki 2 mėn.

Kas gali dalyvauti?

Savanorystę pagal šią programą gali išbandyti visi, kam 17-30 metų. Dalyvavimas EST projekte savanoriui nieko nekainuoja. Visas su savanorio projektu susijusias išlaidas apmoka programa Erasmus+.

Europos savanorių tarnyba yra mokymosi programa, todėl visi EST savanoriai dalyvauja mokymo ir įvertinimo cikle, kurį sudaro: mokymai prieš išvykstant (savo šalyje), mokymai atvykus (priimančioje šalyje), vidurio įvertinimo susitikimas (priimančioje šalyje) bei galutinis įvertinimas (savo šalyje grįžus).

Kokia Europos savanorių tarnybos struktūra?

Europos savanorių tarnyba susideda iš kelių esminių elementų:

Siunčianti organizacija: padeda išsiaiškinti savanorystės sąvoką, galimybes, susirasti tinkamą projektą, pasirengti būsimoms veikloms, tvarko su projektu susijusius dokumentus, apdraudžia savanorį, atstovauja savanorio interesus.

Priimanti organizacija: supažindina savanorį su savo veikla, tikslais, darbuotojais ir bendruomene, rūpinasi savanorio veiklomis.

Koordinuojanti organizacija: teikia paraišką projekto finansavimui gauti, administruoja projekto išlaidas, susijusias su apgyvendinimu, transportu, maitinimu, kalbos kursais.

Nacionalinė agentūra: atsakinga už mokymosi proceso užtikrinimą, organizuoja mokymus ilgalaikių projektų savanoriams.

Savanoris: pildo savanorio anketą, ieško organizacijos savanorystei, atlieka savanorišką tarnybą, dalyvauja mokymosi procese, gauna Youthpass pažymėjimą. Savanorystės metu savanoris turi kuratorių ir mentorių: su jais savanoris nuolat bendrauja, dalinasi patirtimi ir rūpimais klausimais: apie veiklas, mokymąsi, gyvenimo sąlygas ir kt.

Visos EST programoje dalyvaujančios organizacijos yra akredituotos – pasitvirtinusios savo statusą kaip EST siunčiančios, priimančios ir/ ar koordinuojančios organizacijos, todėl informacija apie jas prieinama bendroje duomenų bazėje.

Iš ko aš gyvensiu savanorystės metu?

Finansuojama iki 100 proc. savanorio tarptautinės kelionės išlaidų (priklausomai nuo kelionės atstumo). Apgyvendinimas, maitinimas, vietinis transportas, kalbos kursai, mokymai, sveikatos draudimas finansuojami 100 proc. Papildomai mokama nustatyta kišenpinigių suma priklausanti nuo priimančios šalies. Trumpai tariant, suteikiamos visos sąlygos reikalingos pagrindiniams poreikiams patenkinti.

Kaip tapti EST savanoriu?

Pirmasis žingsnis, norint tapti EST savanoriu – kreiptis į artimiausią siunčiančią organizaciją. Nuo 2016 metų nacionalinė LGBT* teisių organizacija taip pat tapo savanorius siunčiančia organizacija. Mes galime padėti tau surasti priimantį projekta arba kartu su partneriais parengti projekto paraišką

Visų pirma reikia pasiruošti – anglų kalba užpildyti savanorio anketą arba CV bei motyvacinį laišką. Taip pat reikėtų susisiekti su mumis ir informuoti, kad pradedate projekto paiešką. Kai duomenys paruošti, galima ieškoti priimančios organizacijos/projekto. Pagrindiniai paieškos būdai yra keli:

  • ieškoti organizacijos duomenų bazėje, kurioje skelbiamos visos organizacijos, kurios yra akredituotos dirbti su programa Erasmus+ . Ieškoti ir rinktis galima pagal įvairius kriterijus. Pasirinkimas tikrai didelis, tačiau šioje duomenų bazėje skelbiamos visos organizacijos, net ir tos, kurioms šiuo metu gali nereikėti savanorių. Taigi, norint susirasti projektą reikia įdėti daug pastangų.
  • Ieškoti jau patvirtinto projekto duomenų bazėje.

Ką reiškia būti savanoriu?

Tarnyba priimančioje organizacijoje paprastai trunka apie 6-7 val. per dieną, 5 dienas per savaitę. Likęs laikas skirtas tau – keliauti, susipažinti su šalimi ir kultūra., naujais žmonėmis. Tavo laisvalaikis – taip pat labai svarbi asmeninio ir tarpkultūrinio pažinimo dalis, todėl jis negali būti skirtas studijoms arba apmokamam darbui.

Kiekvienos savanorio patirtis yra unikali. Mūsų EST savanorė Veronika iš Slovakijos dalinasi savąja dviejuose filmukuose.