Pranešimas apie neapykantos nusikaltimą

Neapykantos nusikaltimų ir kitų incidentų prieš LGBTI asmenis Lietuvoje 2014 m. tyrimas

Nusikaltimai įvykdyti prieš asmenį ar jo turtą dėl asmens lyties, lytinės tapatybės, seksualinės orientacijos, amžiaus, negalios, rasės ar etninės kilmės, tautybės ar religijos yra laikomi neapykantos nusikaltimais.

Neapykantos nusikaltimai gali būti:

  • užpuolimas, fizinis smurtas, sumušimas, neteisėtas laisvės apribojimas;
  • seksualinis priekabiavimas, išžaginimas;
  • turto sugadinimas, aprašinėjimas, padegimas;
  • neapykantos kurstymas (tyčiojimasis, niekinimas, skatinimas diskriminuoti);
  • grasinimas ar kitas psichologinis smurtas (pvz., grasinimas susidoroti, paviešinti seksualinę orientaciją darbe, mokykloje ar šeimos nariams; įžeidinėjimas, žeminimas, patyčios);
  • priekabiavimas, terorizavimas, persekiojimas (pvz., sekimas, nuolatinis žinučių siuntinėjimas, skambinėjimas);
  • smurtas artimoje aplinkoje (šeimoje) ir kita.

Apie neapykantos nusikaltimus turėtų būti pranešama policijai. Nepriklausomai nuo to, ar buvo pranešta policijai, mūsų svetainėje galite visiškai anonimiškai ir saugiai pranešti apie homofobišką, bifobišką ar transfobišką neapykantos nusikaltimą ar kitą incidentą, nuo kurio tiesiogiai nukentėjote ar kurio liudininku tapote.

Čia taip pat galite pranešti apie:

  • diskriminaciją (pvz., atleidimą ar nepriėmimą į darbą, atsisakymą suteikti paslaugas ar prekes, diskriminaciją universitete, mokykloje (pvz. neadekvatų pasiekimų vertinimą, stipendijos neskyrimą ir pan.);
  • neapykantos kalbą, nukreiptą tiek prieš jus asmeniškai, tiek prieš dalį ar visą LGBTI bendruomenę (pvz., neapykantą ir susidorojimą skatinantys internetiniai komentarai, žodiniai komentarai, įžeidžiantys straipsniai, viešos politikų kalbos, kiti literatūros ar muzikiniai kūriniai).

Anketa palaikoma įgyvendinant Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą „Link praktinio LGBT teisių įgyvendinimo Lietuvoje“

Jei turite klausimų dėl anketos pildymo, rašykite: office@gay.lt