Ministrų pavaduotojų komiteto 1151 susitikimas 2012 rugsėjo 18-19 d. Europos Sąjunga yra susirūpinusi dėl ir smerkia netoleranciją ir diskriminaciją lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų atžvilgiu Europos Tarybos valstybėse narėse. Tokia diskriminacija yra nepriimtina šiandieninėje Europoje ir pažeidžia žmogaus teises. Visos žmogaus teisės įskaitant saviraiškos laisvę ir susirinkimų laisvę galioja vienodai visiems asmenims įskaitant LGBT

VAIVORYKŠTĖS DIENOS 2012

Visame pasaulyje kovojant su diskriminacija seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės pagrindais, gegužės 17-oji yra minima kaip Tarptautinė diena prieš homofobiją ir transfobiją (angl. akronimas IDAHO). Būtent šią dieną 1990 m. Pasaulinė sveikatos organizacija išbraukė homoseksualumą iš ligų sąrašo. Ši data Lietuvoje bus pažymėta renginių savaite „Vaivorykštės dienos“, kurią gegužės 15 – 22 d. organizuoja asociacija

Naujas LGL leidinys: „Pradėkime kalbėti: skaitiniai LBT moterims“

„Pradėkime kalbėti: skaitiniai LBT moterims“ – tai pirmasis bandymas į vieną leidinį surinkti straipsnius, skirtus lesbietėms, biseksualioms ir translytėms (LBT) moterims Lietuvoje. Dėl to, kad šis bandymas pirmasis, o leidinio tema yra apibrėžta tik auditorijos, kuri yra labai plati ir įvairi (jeigu ją apskritai įmanoma apibrėžti, kaip taikliai pastebi Nida Vasiliauskaitė pirmajame leidinio straipsnyje), skaitinius

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) pristato savo veiklą leidinyje

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu. NLĮF buvo įsteigtas 2010 metais, šiuo metu NLĮF veikloje dalyvauja septynios skirtingas pažeidžiamas visuomenės grupes atstovaujančios

Gruodžio 15 dieną JT Žmogaus teisių taryba pirmą kartą paskelbė ataskaitą apie LGBT teisių pažeidimus visame pasaulyje. Pažeidimai dažniausiai pasireiškia diskriminaciniais įstatymais ir smurtu. Taryba pateikia keletą rekomendacijų kaip apsaugoti piliečius. Dokumente akcentuojama, kad pasaulio šalių vyriausybės dažnai nekreipia dėmesio į smurtą ir diskriminaciją lytinės orientacijos ir lyties tapatybės pagrindais. Kai kurios šalys priima įstatymus bei

Įvyko pirmasis tarptautinis interseksualių asmenų teises atstovaujantis forumas

Pirmasis pasaulinis interseksualių asmenų teises atstovaujantis forumas vyko š. m. rugsėjo 3 – 5 dienomis Briuselyje. Istorinis renginys suvienijo 24 aktyvistus, kurie atstovavo 17 organizacijų iš visų kontinentų. Lietuvos gėjų lygą (LGL) forume atstovavo valdybos narė Ingrida Stankevičiūtė. Visame pasaulyje interseksualūs žmonės yra verčiami patirti chirurgines ir hormonines procedūras be jų pačių sutikimo, nesant teisinio

Žmogaus teises ginančios organizacijos suvienijo jėgas

Nevyriausybinės organizacijos, dirbančios žmogaus teisių ir antidiskriminacijos srityje, nutarė suvienyti jėgas ir veikti išvien įtvirtinant žmogaus teises ir laisves, lygių galimybių bei nediskriminavimo principus Lietuvoje, ir šiuo tikslu susivienijo į Žmogaus teisių koaliciją. Pasak Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktoriaus Henriko Mickevičiaus: „Žmogaus teisių būklė Lietuvoje blogėja, vietoje rūpesčio įsivyravo prastai slepiamas ar net išdidžiai demonstruojamas

JAV valstybės sekretorės Hillary Clinton pareiškimas

Tarptautinė diena prieš homofobiją ir transfobijąVisame pasaulyje vyrai ir moterys susiduria su persekiojimais ir išpuoliais dėl to, kas jie yra ar ką jie myli. Homofobija, transfobija ir šiuos reiškinius lydintis žiaurus priešiškumas dažnai kyla iš suvokimo stokos, ką iš tiesų reiškia būti lesbiete, gėjumi, biseksualu ar transseksualu (LGBT). Tad norėdami kovoti su šia žiauria rykšte

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2011 m. gegužės 11 d. paskelbė reikšmingą prejudicinį sprendimą, susijusį su bendrųjų principų ir pirminės bei antrinės Sąjungos teisės nuostatų dėl diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu užimtumo ir profesinėje srityje išaiškinimu. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą buvo pateikę Vokietijos teismai byloje Jürgen Römer prieš laisvąjį ir Hanzos miestą Hamburgą (Jürgen Römer v. Freie

„Lygybė ir teisingumas – LGBTI (lesbiečių, gėjų, biseksualių, transseksualių ir interseksualių asmenų) teisės XXI amžiuje“ yra dviejų dienų tarptautinė konferencija, užbaigianti projektą Equal Jus, 18 mėnesių trukmės Pagrindinių teisių ir pilietybės veiksmą bendrai finansuojamą Europos Sąjungos. Konferencija suburs teisininkus ir visus besidominčius LGBTI teisių klausimais iš visos Europos. Konferencijoje bus aptarti teisiniai klausimai, susiję su

Kada tos pačios lyties poros galės laisvai judėti ES?

Europos Parlamente surengti karšti debatai apie į kitą valstybę narę besikeliančių gyventi tos pačios lyties susituokusių arba įregistravusių civilinę parterystę porų diskriminaciją. Diskusijų metu vieni europarlamentarai ragino nedelsiant užtikrinti abipusio pripažinimo principo laikymąsi, kiti ragino neskubėti ir tai daryti palaipsniui, treti – neprimesti kitoms ES šalims savo nuomonės. „Mažų mažiausia, turime taikyti abipusio pripažinimo principą.

LGBT situacijos žemėlapis Europoje

Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos (angl. International Lesbian and Gay Association, ILGA) apklausos rezultatai rodo, kad homoseksualų teisės labiausiai paminamos tose ES valstybėse, kuriose didžiulę įtaką turi Romos katalikų bei ortodoksų bažnyčia. ILGA sudarytame sąraše paskutines vietas užima Rusija ir Ukraina. Šias valstybes nežymiai lenkia Baltarusija, Moldova bei Turkija. Nors Rytinės ES šalys narys mažiau