Žalingos LGBT žmonių „gydymo“ praktikos yra taikomos visame pasaulyje

Tarptautinė LGBT organizacija „OutRight Now“ paskelbė ataskaitą, kurioje pristatomos daugelyje pasaulio šalių taikomos LGBT žmonių „gydymo“ praktikos. Kai kuriose Lotynų Amerikos, Australijos, Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse sustiprėjo diskusijos dėl vadinamosios LGBT žmonių „gydymo“ praktikos draudimo. Tačiau kai kuriose pasaulio valstybėse sąmoningumas šiuo klausimu vis dar yra nepakankamas.

„OutRight Now“ ataskaitos tikslas – pakeisti susidariusią situaciją. Tyrimo metu buvo atlikta pirmoji pasaulinė apklausa šia tema, į kurią pateko daugiau nei 500 tyrimo respondentų atsakymų iš viso pasaulio, 19 išsamių interviu iš daugiau nei tuzino šalių su patyrusiais šias žalingas praktikas, išsami literatūros apžvalga ir išsamūs pokalbiai su ekspertais.

LGBT žmonių „gydymo“ praktika yra plačiausiai naudojamas terminas, apibūdinantis praktikas, kuriomis siekiama „pakeisti“, „užgniaužti“ ar „nukreipti“ seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę ar lyties išraišką.

„OutRight Now“ ataskaita aiškiai atskleidžia, kad:

  • LGBT žmonių „gydymo“ praktikos yra taikomos beveik visose pasaulio šalyse.
  • Šios praktikos dažniausiai vykdomos religijos sumetimais.
  • 22 proc. apklaustųjų buvo tiesiogiai patyrę žalingas LGBT žmonių „gydymo“ praktikas, 34 proc. jų siekė patys. Likusiems buvo daromas spaudimas.
  • Nors ši praktika gali skirtis dėl religinių, kultūrinių normų ir konteksto, ji visais atvejais yra žalinga ir neduoda laukiamų rezultatų bei sukelia gilias ilgalaikes traumas, turinčias įtakos visam likusiam gyvenimui.

LGBT žmonių „gydymo“ praktikos yra tiesiogiai susijusios su visuomenės įsitikinimais apie LGBT žmones ir kokiu mastu šie žmonės yra priimami ir įtraukiami į šeimas, tikėjimus ir visuomenę. Ten, kur vyrauja homofobija ir transfobija, taip pat egzistuoja gėda, diskriminacija ir smurtas – visos socialinių normų apraiškos, kurios diktuoja, kad buvimas LGBT yra nepriimtinas.