Vyriausybė nelinkusi atleisti „homoseksualumo kritikus“ nuo atsakomybės už neapykantos kurstymą

„Seksualinio elgesio ar seksualinės praktikos, įsitikinimų ar pažiūrų kritika arba aptarimas, arba įtikinėjimas pakeisti tokį elgesį, praktiką, įsitikinimus ar pažiūras, savaime nelaikoma tyčiojimusi, niekinimu, neapykantos skatinimu, diskriminavimu ar skatinimu diskriminuoti“, – tokia nuostata grupė Seimo narių siūlo papildyti Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.

Įstatymo pataisą 2013 birželio 11 d. įregistravo „Drąsos kelio” atstovas A. Patackas, „darbiečiai” G. Jakavonis ir D. Mikutienė, konservatoriai R. Kupčinskas, I. Degutienė, V. Juozapaitis, socialdemokratas E. Žakaris, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovas J. Narkevič ir Liberalų sąjūdžio frakcijos narys E. Gentvilas.

2013 m. rugsėjo 12 d. ši pataisa sulaukė pritarimo Seime, nepaisant Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento bei Europos teisės departamento išvadų, kad projekto nuostatos prieštarauja LR Konstitucijoje įtvirtintam visų asmenų lygybės įstatymo principui ir Lietuvos tarptautiniams įsipareigojimams žmogaus teisių srityje.

Pasak pataisos iniciatorių, projektą rengti paskatino visuomeninių organizacijų siūlymai papildyti baudžiamąjį kodeksą, kad „pareikšta kritika ar pastaba dėl seksualinės orientacijos nebūtų sutapatinama su diskriminacija, tyčiojimosi, neapykantos skatinimu, įžeidinėjimu ar šmeižtu”. Projektą pasirašę parlamentarai taip pat teigia, kad šia įstatymo pataisa siekiama įtvirtinti konstitucinę piliečių teisę į žodžio laisvę, nes „pastaraisiais metais padaugėjo pareiškimų iškelti baudžiamąsias bylas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnį, remiantis bet kokiais neigiamais vertinimais ir pasisakymais apie žmonių grupę ar jai priklausančius asmenis”.

2013 m. lapkričio 13 d. Vyriausybė patvirtino neigiamą išvadą, atmesdama parlamentarų pasiūlytą pataisą, kuri siekė įtvirtinti diskriminaciją dėl lytinės orientacijos. Priėmus įstatymo pataisą, atsirastų galimybė nebaudžiamam įžeidinėti ar kurstyti neapykantą seksualinių mažumų atžvilgiu. Šiuo metu galiojantis įstatymas numato baudžiamąją atsakomybę tiems, kas “viešais pareiškimais žodžiu, raštu ar panaudodamas visuomenės informavimo priemonę tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų”.