Visuotinės periodinės peržiūros vertinimo ataskaitoje – kritika dėl rekomendacijų neįgyvendinimo Lietuvoje

Nors Visuotinės periodinės peržiūros (angl. Universal Periodic Review (UPR)) vertinimą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos narės ir stebėtojos statusą turinčios šalys atlieka kas ketverius su puse metų, kai kurios rekomendacijos gali būti įgyvendinamos iš karto. Siekiant sutrumpinti laikotarpį tarp vertinimų tarptautinė organizacija UPR Info parengė ataskaitą apie žmogaus teisių padėtį šalyje po dvejų metų nuo Visuotinės periodinės peržiūros.

UPR Info ataskaitoje siekiama užtikrinti pagarbą įsipareigojimams ir suteikti galimybę suinteresuotoms šalims pasidalinti nuomonėmis apie rekomendacijas. Valstybės narės, nevyriausybinės organizacijos ir nacionalinės žmogaus teisių institucijos kviečiamos pasidalinti komentarais apie rekomendacijų įgyvendinimą ar nesilaikymą Žmogaus teisių tarybos (ŽTT) plenarinėje sesijoje.

Vertinimą ataskaitai pateikė Žmogaus teisių koalicija, sudaryta iš Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, tarp jų ir nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL.

Pirmoji ataskaita pagal Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmą 2011 m. bei trečioji ataskaita dėl Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto įgyvendinimo 2012 m. atskleidė, jog, tarptautinių partnerių vertinimu, LGBT asmenų žmogaus teisių apsauga Lietuvos Respublikoje nėra užtikrinama pilna apimtimi. JTO institucijos Lietuvai pateikė ženklų skaičių su LGBT asmenų žmogaus teisėmis susijusių rekomendacijų, kurias Vyriausybė įsipareigojo įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu. Leidinyje pateikta įgyvendinimo proceso analizė rodo, jog JTO mechanizmų Lietuvai suformuluotų su LGBT asmenų žmogaus teisėmis susijusių rekomendacijų įgyvendinimas nacionaliniu mastu apibūdintinas kaip neefektyvus.

Su ataskaita anglų kalba galite susipažinti čia.