T. Reves: Žmonių asmeninio gyvenimo kontroliavimas kaip aktuali žmogaus teisių problema

Turbūt simboliška, kad šiandien – Tarptautinę žmogaus teisių dieną, Seimas svarstys/-ė Konstitucijos pataisas, kuriomis bus siekiama pagrindiniame šalies įstatyme įtvirtinti nuostatą, kad šeima kyla iš santuokos, motinystės ir tėvystės. Pataisa mažų mažiausiai yra nelogiška ta dalimi, kuria teigiama, kad šeima kyla iš santuokos – išties yra atvirkščiai, nes šeimos institutas atsirado anksčiau nei santuoka. Be to, ši pataisa už borto paliktų daugelį žmonių, kuriuos sieja kraujo ryšys – pagal įstatymą jie nebūtų laikomi šeima. Nors Konstitucijos pataisų autoriai teigia, kad kraujo ryšys taip pat lemia priklausymą šeimai, tačiau iš minėtų pataisų tas neišplaukia. Mano manymu, šios Konstitucijos pataisos tikslus galima apibrėžti kaip tris mėginimus:

1) Tai mėginimas kištis į privatų šeimos gyvenimą ir nurodinėti individams, kaip jiems reikia gyventi.

2) Kita vertus tai ir mėginimas maištauti prieš Konstitucinį Teismą, kuris prieš porą metų išaiškino, kad santuoka tėra vienas iš šeimos santykių sudarymo būdų, ir kad esminę reikšmę šeimos santykių atsiradimui turi šeimos narių tarpusavio atsakomybė, supratimas, emocinis prieraišumas ir panašūs ryšiai, bei savanoriškas apsisprendimas prisiimti tam tikras teises ir pareigas.

3) Galiausiai tai ir mėginimas konstituciškai uždrausti įteisinti tos pačios lyties porų santykius, nes šie santykiai dauguma atvejų atitinka Konstitucinio teismo išaiškinime įtvirtintą konstitucinę šeimos sampratą.

Kad ir kokie būtų Konstitucijos pataisų autorių tikslai, aišku viena – bus siekiama biurokratiškai rūšiuoti žmones į gyvenančius tinkamai ir gyvenančius netinkamai.

Plačiau skaitykite čia.

Straipsnio autorius yra Liberalų sąjūdžio Žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės komiteto LGBT teisių pakomitečio pirmininkas.