Startavo naujas saugesnės socialinių tinklų aplinkos sieksiantis projektas

2022 m. sausio 1 d. Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL pradėjo įgyvendinti naują Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (CERV-2022-EQUAL) lėšomis finansuojamą projektą „SafeNet: Stebėsena ir ataskaitų teikimas saugesnei interneto aplinkai“, kuriuo siekiama siekiama pritaikyti visapusišką požiūrį į prevenciją ir kovą su netolerancija, rasizmu ir ksenofobija internete. Projekte dalyvauja 21 organizacija partnerė. Daugelis jų yra Tarptautinio tinklo prieš kibernetinę neapykantą (INACH) narės.

24 mėnesių trukmės projektu daugiausia dėmesio bus skiriama dviem prioritetams: nuolatiniam neapykantos kurstymo turinio stebėjimui ir IT įmonių bei atsakingų institucijų informavimui bei informuotumo didinimui socialinėje žiniasklaidoje, konsoliduotų ir interpretuotų duomenų teikimui nacionalinėms valdžios institucijoms.

Kas du mėnesius bus rengiamos nacionalinės informavimo kampanijos, kuriose dalyvaus įvairios suinteresuotosios šalys, įskaitant IT įmones, valdžios institucijas, pilietinės visuomenės organizacijas ir žiniasklaidą.

Projektas kovos su neapykanta internete dėl rasinės ar etninės kilmės, odos spalvos, religijos, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (CERV-2022-EQUAL) lėšomis.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (CERV-2022-EQUAL) lėšomis.