Valdovų rūmuose – fotografijų parodos „Įvairovės veidai“ atidarymas

Š. m. kovo 22 dieną Valdovų rūmuose įvyko penktoji jubiliejinė Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų ceremonija. Šis renginys daugeliui žmonių tapo jų veiklų įprasminimo simboliu bei galimybe viešai prabilti apie jiems rūpimas socialines problemas. Renginio metu įteikti aštuoni apdovanojimai asmenims, organizacijoms ir iniciatyvoms, kurios praėjusiais metais tapo tikru proveržiu lygių galimybių ir įvairovės skatinimo plėtrai Lietuvoje.

Šie apdovanojimai buvo išskirtiniai ne tik dėl prasmingos sukakties, bet ir dėl pirmojo teatralizuoto renginio „Įvairovės balsai“ bei fotografijų parodos „Įvairovės veidai“ atidarymo Valdovų rūmuose.

„Įvairovės balsai“ – tai penkių teatralizuotų renginių ciklas didžiųjų miestų teatruose ir kultūros traukos centruose, kurio metu diskriminacijos pažeidžiamų grupių atstovai iš Lietuvos gyvai pasakos keturias-penkias istorijas iš savo asmeninės patirties, pabrėždami nediskriminavimo poveikio svarbą bei lygių galimybių ir įvairovės skatinimo ir pripažinimo naudą Lietuvos gyventojams. Gyvos istorijos bus susietos su muzikos ir šokio pasirodymais bei dokumentinių filmų siužetais.

„Įvairovės veidai“ parodos įgyvendinimo tikslas yra pakviesti Lietuvos visuomenę prisidėti prie teigiamų pokyčių tolerancijos didinimo atžvilgiu atskleidžiant žmonių skirtumus rasės, tautybės, etninės tapatybės, religijos, socialinės padėties, kilmės, kalbos, amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, negalios, tikėjimo ir įsitikinimų temomis. Ruošiamasi parodą eksponuoti trisdešimt penkiose Lietuvos savivaldybėse ir kiekvienoje iš jų atskleisti kiek galima daugiau įvairovės temų ir krypčių kuriant vizualinio meno dialogą tarp nuotraukų autorių ir lankytojų.

Džiaugiamės, jog jubiliejiniuose apdovanojimuose ir parodos atidaryme dalyvavo apie keturis šimtus kviestinių svečių, turėjusių išskirtinę galimybę tapti pirmaisiais parodos lankytojais bei įvertinti ir pasidalinti renginio ceremonijos ir parodos atidarymo įspūdžiais.

Pasak parodą pristačiusio Norvegijos Karalystės ambasadoriaus Lietuvoje J. E. Karsten Klepsvik, įvairovė skatina mūsų visuomenę tapti stipresne ir lankstesne. Pagrindinis demokratinės visuomenės bruožas yra lygių galimybių ir kiekvieno individo įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą užtikrinimas. Tai yra tvari socialinio ir ekonominio vystymosi sąlyga. Todėl Norvegijos Karalystės ambasada Lietuvoje su džiaugsmu prisideda prie iniciatyvų, kurios padeda mums siekti šių tikslų.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė išsakė lūkestį, jog tokios iniciatyvos Lietuvoje toliau vystysis ir stiprės, darydamos teigiamą įtaką žmonių sąmoningumo ir tolerancijos augimui.

Parodos „Įvairovės veidai“ kuratorė Rūta Ostrovskaja tikino, jog galimybė autoriams savo nuotraukas eksponuoti tokio masto renginyje ir trisdešimt penkiose Lietuvos savivaldybėse yra didelis žingsnis į priekį visuomenės sąmoningumo didinimo srityje bei vienas iš nuoširdžiausių būdų inicijuoti dialogą su daugeliu žmonių. Kiekviena eksponuojama nuotrauka pasakoja savo unikalią istoriją, kuri gali tapti žmogui pirmuoju postūmiu išdrįsti keisti savo nuomonę ar net gyvenimo būdą.

Fotografijų parodą „Įvairovės veidai“ sudaro konkurso būdu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto atrinktų nuotraukų bei nekonkursiniu būdu Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL atrinktų nuotraukų. Atrinkti dalyvių darbai ir yra rodomi šioje 2018-2020 vyksiančioje parodoje. Taip pat eksponuojami darbai prisideda prie Lietuvos gyventojų sąmoningumo didinimo ir yra dalis projekto „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ Nr. 07. 3. 4-ESFA-V-426-01-0001, finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Paroda „Įvairovės veidai“ taip pat buvo išsamiai pristatyta Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų elektroninėje ir spausdintoje programoje „Įvairovės balsai“.

Straipsnis yra išleistas pagal projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ projekto Nr. 07. 3. 4-ESFA-V-426-01-0001. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397, 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“. Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, partneriai – viešoji įstaiga Žmogaus teisių stebėjimo  institutas ir asociacija LGL. 

ESFA logo