Seniausias Italijos universitetas gins translyčių studentų privatumą

Neapolio Federico II-ojo universitetas paskelbė suteiksiantis translyčiams studentams galimybę neatskleisti savo asmens tapatybės. Tai reiškia, jog asmens dokumentuose vardą pakeisti norintys universiteto studentai galės registruotis egzaminams ar skolintis knygas iš bibliotekos naudodamiesi kitokiu, nei nurodyta asmens dokumentuose, vardu.

Italijos naujienų agentūra „Ansa“ pranešė, kad Neapolio Federico II-ojo universitetas šių priemonių ėmėsi siekdamas apginti translyčių studentų asmens orumą ir teisę į privatumą. Seniausias Italijoje universitetas pagal translyčių studentų poreikių atliepimą jau kurį laiką lenkia savo konkurentus.

Translyčių jaunuolių teisę į privatumą užtikrinantį principą Federico II-ojo universiteto senatas pirmą kartą svarstė dar 2010 metais, kai teisinio lyties pakeitimo pripažinimo siekiantis translytis studentas kreipėsi į aukštosios mokyklos vadovybę dėl galimybės naudotis kitokiu, nei nurodyta asmens dokumentuose, vardu.

ES Pagrindinių teisių agentūros atliktos LGBT* asmenų apklausos duomenimis, 20 % translyčių respondentų Europos Sąjungoje teigė patyrę diskriminaciją mokslo ar švietimo įstaigoje. Translyčių asmenų diskriminacija mokslo srityje dažniausiai yra susijusi su reikalavimu pateikti asmens tapatybės dokumentus, kuriuose nurodyta asmens lytis neatitinka faktinės asmens išvaizdos.

Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas diskriminaciją draudžia ne tik darbo santykių, bet ir kitose, t. y. prekių ir paslaugų teikimo, švietimo bei valdžios institucijų ir įstaigų kompetencijų, srityse. Kadangi šiame įstatyme draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąrašas yra baigtinis, translyčiai asmenys nuo diskriminacijos šiose srityse Lietuvoje nėra apsaugoti.

Asociacija LGL viliasi, jog siekiant skatinti socialinę translyčių asmenų bendruomenės integraciją bei kovoti su diskriminacijos lytinės tapatybės bei lyties raiškos pagrindais apraiškomis bus suformuluota ir įgyvendinta principinė pozicija, jog, remiantis ES Teisingumo Teismo jurisprudencija, translyčių asmenų diskriminacija yra traktuojama kaip diskriminacija lyties pagrindu.