Sėkmingai įgyvendintas paprojektis „Partnerystė už lygias teises“

Šių metų gegužės mėnesį baigiasi Lietuvos gėjų lygos (LGL) ir Švedijos federacijos RFSL bendrai įgyvendinamas paprojektis „Partnerystė už lygias teises“. Paprojektis skirtas plėtoti žmogaus teises, lygias galimybes, socialinę aprėptį bei sveikatą tarp Lietuvos LGBT (lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų) bendruomenės narių. Paprojektis buvo įgyvendinamas 2009-2010 m. pagal subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“.
Paprojekčio veiklos buvo organizuojamos dviejų ramsčių principu:
•Bendruomenės telkimo bei stiprinimo veiklos informacijos ir paramos centre Vilniuje. Pagrindinė šio centro veikla – dešimties seminarų ciklas. Seminarų metu buvo diskutuojama žmogaus teisių, LGBT kultūros, socialinės integracijos, sveikatos ir kitomis temomis. Centre taip pat įsteigta jaunimo grupė, homoseksualias poras vienijanti grupė „Homozigotai“, sporto mėgėjų klubas. Centre reguliariai vyko filmų peržiūros, taip pat veikė interneto kavinė „Vaivorykštė“ bei biblioteka ir archyvas.
•Tarptautinio bendradarbiavimo, mokymų bei gerosios praktikos tyrimo veiklos. Geroji bendradarbiavimo praktika atsispindi bendrame LGL ir RFSL leidinyje „Juk nepakenks, jei darbe patirsi ir pramogą“, kuris anglų ir lietuvių kalbomis pasirodė gegužės pradžioje. Paprojekčio „Partnerystė už lygias teises“ įgyvendinimas apibendrintas baigiamojoje konferencijoje „Nuoseklus partnerių bendradarbiavimas – kelias į lygybę visuomenėje“, vykusioje š. m. gegužės 7 d. Vilniuje.
Šis sėkmingai įgyvendintas paprojektis žymiai sustiprino Lietuvos LGBT bendruomenę, paskatino narių įsitraukimą ir dalyvavimą įvairiose veiklose bei prisidėjo prie bendradarbiavimo ir keitimosi gerąja praktika tarp organizacijų. Daugiau informacijos www.atviri.lt