Seimas draus ir lyties keitimą

Š. m. lapkričio 10 d. grupė parlamentarų įregistravo įstatymo projektą, kuriuo siūloma Lietuvos Respublikoje uždrausti lyties keitimą. Šis pasiūlymas tiesiogiai prieštarauja nacionalinių teismų suformuotai praktikai, kai asmens tapatybės dokumentai translyčiams asmenims yra keičiami remiantis išimtinai psichiatro diagnoze. Jei įstatymo projektui bus pritarta, Lietuva taps vienintele šalimi Europoje, kurioje yra draudžiamas lyties keitimas.

Įstatymo projektu Nr. XIIIP-1327 yra siekiama pakeisti Civilinio kodekso 2.27 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „1. Asmens lytis yra genetiškai nulemta žmogaus prigimtinė savybė. Asmens lyties (vyriškos arba moteriškos) nustatymo teisinis pagrindas yra genetiškai nulemta asmens lytis. 2. Farmakologinės, chirurginės procedūros ar psichiatrinė, psichologinė terapija, kuriomis siekiama pakeisti genetiškai nulemtos asmens lyties požymius (lyties keitimas), Lietuvos Respublikoje yra draudžiamos.

Aiškinamajame projektą lydinčiame rašte yra teigiama: „Kiekvienoje žmogaus kūno ląstelėje esančios lytinės chromosomos (XX arba XY) nurodo, kokios jis lyties yra. Be lytinių chromosomų vyriškumas arba moteriškumas yra užfiksuotas visose žmogaus kūno dalyse, organuose ir audiniuose. Pavyzdžiui, vyrų ir moterų smegenų jungčių žemėlapiai yra skirtingi ir patvirtina lyčių papildomumo principą. […] Medicininiai bandymai pakeisti asmens lytį ir įrašų apie lytį keitimas asmens dokumentuose gali sukelti grėsmę kitų žmonių teisėms ir laisvėms, dorovei ar sukelti grėsmę viešosios tvarkos interesams (pvz., tėvų teisei žinoti, kokios lyties yra jų vaikų kūno kultūros mokytojas; moterų saugumui ir privatumui viešuosiuose tualetuose ir pan.). Įstatymo projekte siūloma įtvirtinti aiškias nuostatas, kad [procedūros], kuriomis siekiama pakeisti genetiškai nulemtos asmens lyties požymius (lyties keitimas) Lietuvos Respublikoje yra draudžiamos, tuo užkertant kelią sveikų asmenų žalojimui bei nepagrįstų lūkesčių atsiradimui. Būtina pažymėti, kad lyties keitimo procedūra yra susijusi ne tik su galimais dideliais ekonominiais kaštais valstybei, bet ir su radikaliu žmogaus suluošinimu, nes fiziškai sveiki asmenys, gebantys pradėti ir auginti savo vaikus, gali būti kastruojami, jiems pašalinami sveiki organai, taikomas „gydymas“ didelėmis hormonų dozėmis, dėl ko neretai prarandamas vaisingumas bei sutrinka bendra sveikata. Taip pat pabrėžtina, kad ne maža dalis lyties keitimo procedūras patyrusių asmenų po kelerių metų nori susigrąžinti tikrosios, genetinės lyties požymius, tačiau medicininės lyties keitimo procedūros yra negrįžtamas procesas – po lyties keitimo operacijų vėliau atstatyti lyties organus ir jų funkcijas nėra galimybių. Tai, jog lyties keitimo operacijos nepadeda lyties tapatumo sutrikimą turintiems žmonėms tapti laimingesniais ir gyventi pilnavertį gyvenimą, liudija ne vienas atliktas tyrimas. Pavyzdžiui, Švedijoje savižudybių skaičius tarp lytį pasikeitusių asmenų yra net 19 kartų didesnis nei šalies vidurkis. Atsižvelgiant į tai, jog lyties keitimo operacijos nėra moksliškai pagrįstos, nepakanka įrodymų apie jų saugumą ir veiksmingumą, jų įteisinimas prieštarautų Lietuvoje galiojančiam Pacientų apsaugos įstatymui, numatančiam asmens teisę tik į saugią ir veiksmingą sveikatos apsaugą. Taip pat svarbu pabrėžti, jog maždaug 80 procentų asmenų, vaikystėje ir paauglystėje turėjusių lyties tapatumo sutrikimą, jo nebejaučia suaugę. Šie ir kiti atvejai, kai asmenys sustabdo lyties keitimo procesą, kadangi nori gyventi pagal prigimtinę lytį, liudija, jog lyties tapatumo sutrikimas nėra neišgydomas. Kadangi transseksualumas yra psichikos ir elgesio sutrikimas, todėl ir pagalba transseksualiems asmenims turi būti psichologinė ir psichiatrinė, siekiant atstatyti asmens kūno ir mąstymo harmoniją, priimti savo genetiškai nulemtą prigimtį, o ne klaidinti asmenį leidžiant jam galvoti, kad jis yra arba gali būti tuo, kuo iš prigimties nėra.“

Nevyriausybinio sektoriaus organizacijos laikosi pozicijos, jog šis radikalus grupės Seimo narių įregistruotas įstatymo projektas yra atsakas į š. m. lapkričio 3 d. Teisingumo ministerijos pateiktą svarstyti progresyvų Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymo projektą, kuris numato galimybę translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus administracine tvarka. Teisingumo ministerijos pateiktas įstatymo projektas tranlsyčiams asmenims nekelia jokių su medicininėmis procedūromis susijusių reikalavimų. Šis progresyvus įstatymo projektas būtų pilnai suderinamas su nacionalinių teismų jurisprudencija. Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymo projektą palaiko translyčių asmenų bendruomenė ir žmogaus teisių srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos.

„Translyčių asmenų bendruomenė ir žmogaus teisių srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos yra šokiruotos bandymo uždrausti tiek teisinę, tiek medicininę lyties keitimo procedūrą Lietuvoje,“ – teigė Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL Žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius. „Daugiau nei penktadalis Seimo narių pasirašė po įstatymo projektu, kuris paneigia mokslinę, teisinę ir socialinę mūsų šalyje gyvenančių translyčių asmenų realybę. Mūsų mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomi politikai turėtų pagaliau nustoti skleisti „moralinę paniką“ ir imtis ryžtingų žingsnių, apsaugant Lietuvos Respublikos piliečių žmogaus teises, nepaisant jų seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės.“

2007 metais Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) byloje L. prieš Lietuvą konstatavo, jog Lietuvoje neįteisinta lyties pakeitimo procedūra prieštarauja Konvencijai. Dėl valdžios institucijų neveikimo, 2014 metų rugsėjo mėnesį bylai buvo pritaikyta sustiprintos priežiūros procedūra. 2017 metų kovo mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybė įpareigojo Sveikatos apsaugos ministeriją ir Teisingumo ministeriją parengti teisės aktus, kurie įgalintų lyties pakeitimo procedūra Lietuvoje. Š. m. balandžio mėnesį nacionaliniai teismai įpareigojo civilinės metrikacijos skyrių pakeisti translyčių asmenų dokumentus be privalomojo chirurginės lyties pakeitimo operacijos reikalavimo. Šiuo metu Lietuva yra viena iš keleto Europos valstybių, kuriose neegzistuoja administracinė dokumentų pakeitimo procedūra translyčiams asmenims.