Progresyviausias pasaulyje Argentinos Lytinės tapatybės įstatymas – jau ir lietuviškai

Nacionalinė LGBT* teisių gynimo asociacija LGL pristato neoficialų progresyviausio pasaulyje Argentinos Respublikos Lytinės tapatybės įstatymo vertimą į lietuvių kalbą. Įstatymu translyčiams asmenims suteikiama teisė pasikeisti asmens tapatybės dokumentus be psichiatro diagnozės ar lyties keitimo operacijos, o lyties pakeitimo procedūrą numatoma kompensuoti privalomojo sveikatos draudimo lėšomis. Argentinoje galiojantis reguliavimas yra laikomas gerąja praktika translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje, o panašūs liberalų reguliavimą įtvirtinantys įstatymų projektai svarstomi jau ir kitose užsienio valstybėse.

2012 metais priimtas įstatymas įtvirtina itin liberalų su teisiniu lyties pakeitimu susijusį reguliavimą – asmuo turi teisę pasikeisti asmens tapatybės dokumentus (įskaitant ir gimimo liudijimą), remdamasis vien tik subjektyviu savo lytinės tapatybės pajautimu. Įrašą apie asmens lytį bei su tuo susijusį vardą nusprendęs pasikeisti asmuo neprivalo gauti psichiatro diagnozės ar atlikti su medicininiu lyties pakeitimu susijusiu procedūrų. Tokiu būdu yra eliminuojami pertekliniai pagal savo tikrąją tapatybę siekiantiems gyventi translyčiams asmenims keliami reikalavimai, t.y. priverstinė patalogizacija, nepageidaujamas medicininis gydymas ar sterilizacija. Be to, Argentinos įstatymas įpareigoja kompensuoti su medicininiu lyties pakeitimu susijusias gydymo išlaidas tiems asmenims, kurie tokio gydymo pageidauja. Remiantis įstatymo nuostatomis, lyties pakeitimo procedūrą gali atlikti ir nepilnamečiai asmenys, tačiau tokiu atveju yra būtinas nepilnamečio asmens tėvų ar teisinių globėjų sutikimas.

Analogiški aukštus žmogaus teisių apsaugos standartus translyčiams asmenims įtvirtinantys įstatymo projektai yra svarstomi arba jau priimti ir kitose užsienio valstybės, pavyzdžiui, Danijoje ir Maltoje. Asociacija LGL tikisi, jog neoficialus Argentinos Lytinės tapatybės įstatymo vertimas į lietuvių kalbą paskatins platesnį sprendimų priėmėjų, politikos formuotojų bei įgyvendintojų dialogą dėl efektyvaus translyčių asmenų žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje.

Primename, jog Lyties pakeitimo įstatymas Lietuvoje išlieka nepriimtas nuo 2001 metų. Pagal šiuo metu galiojančią teisinę praktiką, translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus įmanoma tik atlikus pilną lyties keitimo procedūrą, įskaitnant ir lyties keitimo operaciją. Kita vertus, net ir išpildžius šį reikalavimą translyčiai asmenys privalo kreiptis į nacionalinius teismus, nes šiuo metu Lietuvos teisinėje sistemoje neegzistuoja teisinis pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima koreguoti asmens kodą. Kadangi Lietuvoje atlikti lyties pakeitimo procedūrą yra techniškai neįmanoma (t.y. neegzistuoja šia procedūrą reglamentuojantis įstatymas ar Sveikatos apsaugos ministro įsakymas), Lietuvos valstybė translyčiams asmenims, norintiems pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, kelia neįmanomus išpildyti reikalavimus. Tokia situacija vienareikšmiškai yra laikoma grubiu translyčių asmenų žmogaus teisių pažeidimu.

Originalią Argentinos Lytinės tapatybės įstatymo redakciją ispanų kalba galite rasti čia.

Argentinos Lytinės tapatybės įstatymo vertimą į anglų kalbą galite rasti čia.