Pasaulio medikų asociacija patvirtino naujas translyčių asmenų sveikatos apsaugos gaires

Š. m. spalio 18 dieną Pasaulio medikų asociacijos metinės generalinės asamblėjos metu Rusijos sostinėje Maskvoje patvirtintos naujos translyčių asmenų sveikatos apsaugos gairės medicinos specialistams. Susitikimo metu 60 nacionalinių medikų asociacijų iš viso pasaulio pritarė, jog translyčių asmenų sveikatos apsaugos priemonės privalo tapti prieinamos kiekvienam lyties neatitikimą patiriančiam asmeniui.

Vokietijos medikų asociacijos pristatytomis translyčių asmenų sveikatos apsaugos gairėmis siekiama didinti medicinos specialistų žinias ir jautrumą translyčių pacientų bei specifinių jų poreikių atžvilgiu. Pasaulio medikų asociacijos patvirtintose gairėse taip pat aiškiai apibrėžiamas bet kokių priverstinių medicininių procedūrų draudimas.

Pasaulio medikų asociacija pabrėžia, jog translyčių asmenų žmogaus teisės, sveikata ir gerovė privalo tapti visų pasaulio valstybių prioritetu, nepaisant įvairių kultūrinių, politinių ar religinių įsitikinimų. „Smerkiame bet kokias diskriminacijos, stigmatizacijos ir smurto prieš translyčius asmenis formas. Būtina imtis visų būtinų teisinių priemonių, kad būtų užtikrintos lygios translyčių asmenų teisės,“ – ragino Pasaulio medikų asociacijos vadovas seras Michaelas Marmotas.

„Medikai privalo pasitelkti turimas medicinines žinias siekiant pasipriešinti diskriminacijai translyčių asmenų atžvilgiu. Prašome nacionalinių medikų asociacijų imtis efektyvių priemonių siekiant nustatyti kliūtis, su kuriomis susiduria translyčiai pacientai, bei imtis veiksmų jas pašalinti. Ypatingai svarbu, kad medicinos darbuotojai visuose karjeros etapuose keltų kompetenciją, dalyvautų mokymuose translyčių pacientų sveikatos apsaugos srityje, galėtų atpažinti diskriminacinio pobūdžio medicinines praktikas, o sveikatos priežiūros paslaugas teiktų tinkamai ir jautriai,“ – pabrėžė Pasaulio medikų asociacijos vadovas.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina Pasaulio medikų asociaciją patvirtinus translyčių asmenų sveikatos apsaugos gaires, kuriomis apibrėžiami translyčių asmenų sveikatos priežiūros paslaugų standartai. Asociacija LGL primena, jog nors lyties pakeitimas asmens tapatybės dokumentuose ir neturėtų būti susietas su privalomais medicininio „gydymo“ reikalavimais, atitinkamos sveikatos priežiūros paslaugos jų pageidaujantiems transseksualiems asmenims turėtų būti prieinamos nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos kontekste.