Nepaisant opozicijos, Europos Parlamentas atsižvelgė į LGBT lygybės klausimus naujoje ataskaitoje

2014 m. vasario 27 d. Europos parlamentas balsavo už metinę Europos Sąjungos Pagrindinių teisių ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikta ir išsami LGBT žmonių situacijos apžvalga bei rekomendacijos, kaip pasiekti Europos lygybės standartus įtvirtintus Pagrindinių teisių chartijoje.

Tarp kitų rekomendacijų, europarlamentarai siekia, kad šalys narės garantuotų judėjimo laisvę tos pačios lyties poroms, jų šeimoms, translyčiams asmenims. Jie taip pat atkreipia dėmesį į ES priemones, kurios fiksuotų transfobinius ir homofobinius neapykantos nusikaltimus bei garantuotų, kad LGBT prieglobsčio prašytojams būtų garantuojama atitinkama apsauga.

Ataskaita taip pat skatina šalis nares galiausiai priimti horizontaliąją nediskriminavimo direktyvą, kuri užkirstų kelią diskriminacijai švietimo sistemoje, socialinę apsaugą bei aprūpinimą prekėmis ir paslaugomis. Direktyvos tekstas jau buvo pasiūlytas 2008 metais, bet nuo to laiko iki šiol nėra daugiau nagrinėtas šalyse narėse.

Europos parlamento nariai ir vėl kviečia šalis nares peržiūrėti teisines lyties pripažinimo procedūras, nes 14 -oje iš jų iki šiol taikoma privaloma sterilizacija translyčiams asmenims. Taip pat jie gerai įvertino Europos Komisijos žingsnį nustoti traktuoti translyčius individus kaip psichiškai nesveikus pagal Pasaulinę sveikatos organizaciją.

Galiausiai, Parlamentas pakartojo savo kvietimą už ES planą prieš homofobiją ir diskriminaciją seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės pagrindais. Toks kvietimas jau buvo padarytas anksčiau šį mėnesį.

Europos parlamento ir LGBT jungtinės grupės narys Louis Michel, kuris taip yra vienas iš šios ataskaitos autorių, teigia: „Deja, homofobija ir transfobija yra iki šiol plačiai paplitusios Europoje ir ES turi daug nuveikti LGBT lygybės klausimais. Kaip bebūtų, aš esu pamalonintas, kad Parlamentas trečius metus iš eilės demonstruoja savo įsipareigojimą pagrindinėms teisėms, priimdamas šią visapusišką ataskaitą. Joje pabrėžiama, kad pagrindinės teisės yra skirtos visiems, o ne tik kai kuriems žmonėms.”

Europos parlamento ir LGBT jungtinės grupės narė Monika Flašikova-Benova, kuri yra ir šešėlinė šios ataskaitos pranešėja, dalinasi savo mintimis: „Aš buvau šokiruota, kad Europos parlamentas vėl pateikė alternatyvų tekstą, siūlantį ištrinti keletą paragrafų apie LGBT asmenų lygybę, pavyzdžiui, judėjimo laisvę LGBT šeimoms, translyčių asmenų teises, LGBT prieglobsčio prašytojus ir poreikį horizontaliajai antidiskriminacinei direktyvai. Laimei, Parlamentas balsavo prieš šią rezoliuciją ir už originalų ataskaitos tekstą.”

Parengta pagal http://www.lgbt-ep.eu/ pranešimą spaudai.