Minimos dešimtosios Džokjakartos principų metinės

Prieš dešimtmetį tarptautinių žmogaus teisių ekspertų grupė parengė bendrą pareiškimą ir suformulavo dvidešimt devynias rekomendacijas, kurios žinomos kaip Džokjakartos principai. Rinkinys įtvirtina privalomus tarptautinius LGBT* žmogaus teisių apsaugos standartus, kurių turi laikytis visos Jungtinių Tautų valstybės narės.

2006 m. Džokjakartos (Indonezija) Gafjah Mada universitete surengta LGBT* asmenų teisėms nagrinėti skirta konferencija, kurioje dalyvavo 29 žmogaus teisių ekspertai iš 25 šalių. Pasitelkdami žinias žmogaus teisių srityje, ekspertai kūrė, diskutavo, tobulino ir galiausiai vieningai priėmė tarptautinių žmogaus teisių taikymo principų seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais rinkinį. 2007 m. kovo mėnesį išleistas principų rinkinys buvo pavadintas Džokjakartos principais.

Džokjakartos principai atspindi privalomus susitarimus, kurie taikomi visoms valstybėms vienodai, ir pabrėžia, kad prievarta prieš LGBT* asmenis yra šių įsipareigojimų pažeidimas. Principai buvo sukurti teisėkūros procese nedalyvaujančių ekspertų grupės ir yra grindžiami tik egzistuojančiomis tarptautinėmis sutartimis, kurias šalys sutarė gerbti ir jų laikytis.

Šie principai nėra teisiškai įpareigojantys, tačiau yra grindžiami kitomis tarptautinės teisės normomis tam, kad valstybės būtų įpareigotos saugoti LGBT* asmenis nuo  prievartos prieš juos – ne kaip mažumas, o kaip žmones, turinčius teisę į žmogaus teisių apsaugą. Šia prasme Džokjakartos principai yra istoriniai. Šis žmogaus teisių įrankis svarbus ir todėl, kad reikšmingai prisidėjo prie būtinų LGBT* asmenų teisinės ir socialinės padėties pokyčių pasaulyje.

2010 metais Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, padedant Nyderlandų vyriausybei, išleido Džokjakartos principų vertimą lietuvių kalba.