Maltoje priimtas Lytinės tapatybės įstatymas – vienas pažangiausių Europoje

Š. m. balandžio 1 dieną Maltos Respublikos parlamentas priėmė vieną pažangiausių Europoje Lytinės tapatybės, lyties raiškos ir lyties charakteristikų įstatymą, kuriuo įtvirtinamos translyčių ir interseksualių asmenų teisės bei apsauga nuo diskriminacijos. Maltos Respublikos Lytinės tapatybės įstatymas užtikrina greitą, skaidrų ir prieinamą teisinį lyties pakeitimo pripažinimą, pripažįsta kiekvieno asmens teisę į lytinę tapatybę, lyties raiškos laisvę, privataus gyvenimo gerbimą ir visiškai atitinka tarptautinius žmogaus teisių apsaugos standartus.

Maltos Respublika tapo pirmąja valstybe pasaulyje pilna apimtimi užtikrinančia interseksualių asmenų teises. Šios šalies teisė nuo šiol reglamentuos bet kokių priverstinių medicininių procedūrų, lemiančių nebepataisomą lyties priskyrimą ir sterilizaciją, be interseksualaus individo, ypatingai – nepilnamečio, sutikimo, draudimą. Nepilnamečio asmens tėvai ar globėjai turės teisę priimti sprendimą atidėti vaiko lyties priskyrimą gimimo liudijime ir kituose asmens dokumentuose, kol pastarasis, gavęs visą reikalingą informaciją, galės asmeniškai priimti sprendimą. Akivaizdu, jog Maltos Lytinės tapatybės įstatymo prioritetas – geriausių vaiko interesų teisinė apsauga.

Nuo šiol Maltos Respublikoje pilna apimti bus užtikrinamos ir translyčių asmenų teisės. Priimtas įstatymas ne tik užtikrins kiekvieno piliečio teisę fizinę ir emocinę vienovę, bet ir aiškiai apibrėš laisvu asmens apsisprendimu paremtą teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūrą. Šiuo įstatymu siekiama palengvinti procesą, kurio metu įrašai apie asmens lytį asmens tapatybės dokumentuose suderinami su subjektyviu asmens lytinės tapatybės pajautimu. Nuo šiol lytį asmens tapatybės dokumentuose siekiantis pakeisti asmuo turės galimybę kreiptis į notarą, kuris atliks paprastą administracinio pobūdžio procedūrą.

Teisinis lyties pakeitimo pripažinimas bus paremtas laisvu asmens apsisprendimu, nereikalaus atlikti jokių medicininių procedūrų ar gauti psichiatrinę diagnozę bei truks ne ilgiau kaip 30 dienų. Tokiu būdu pripažįstama, jog translyčiai asmenys gali savarankiškai apsispręsti dėl savo lytinės tapatybės, o šios teisės užtikrinimas yra visapusiškai suderintas su žmogaus orumo apsaugai keliamais tarptautiniais reikalavimais. Analogiški aukščiausius žmogaus teisių apsaugos standartus translyčiams asmenims įtvirtinantys įstatymai jau priimti ir kitose užsienio valstybėse, pavyzdžiui, Danijoje ir Argentinoje.

Siekiant užtikrinti visapusišką translyčių ir interseksualių asmenų socialinę integraciją, Maltos Respublikos Lytinės tapatybės įstatyme taip pat įtvirtintas progresyvus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, sveikatos apsaugos, asmens tapatybės duomenų rinkimo reformos, nediskriminavimo politikos įgyvendinimo ir atitinkamų baudžiamosios teisės nuostatų reglamentavimas.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina progresyvų Maltos Respublikos parlamento sprendimą priimti aukščiausius žmogaus teisių apsaugos standartus atitinkantį Lytinės tapatybės įstatymą. „Stebėdamas, kaip greitai ir kaip toli pažengė Malta, susimąsčiau, ar toks milžiniškas socialinio integravimo progresas vieną dieną taps realybe ir Lietuvoje. Tikrosios asmens lyties neatitinkančius dokumentus turintys transseksualūs ir interseksualūs asmenys kasdieniniame gyvenime susiduria su daugybe praktinių problemų. Džiugu, kad kai kurių valstybių įstatymų leidėjai imasi spręsti šias problemas,“ – pabrėžė asociacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko.

Asociacija LGL primena, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimų įgyvendinimą prižiūrintis Europos Tarybos Ministrų komitetas 2014 m. rugsėjo 25 dieną pritaikė bylai L. prieš Lietuvą sustiprintos priežiūros procedūrą. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad iki šiol visi bandymai priimti lyties keitimui reikalingus įstatymus buvo nesėkmingi. LR Civilinis kodeksas įtvirtina teisę pakeisti lytį, tačiau ši nuostata praktiškai neveikia, nes LR Seimas jau daugiau kaip 10 metų nepriima tai reglamentuojančio įstatymo. Dėl to Lietuva dar 2007 metais pralaimėjo bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme L. prieš Lietuvą. Asociacija LGL viliasi, kad atsakingos Lietuvos valdžios institucijos imsis priemonių užtikrinti operatyvų ir kokybišką naujų teisėkūros iniciatyvų, susijusių su EŽTT sprendimu byloje L. prieš Lietuvą, parengimą ir įgyvendinimą.

Kadangi Lyties pakeitimo įstatymas Lietuvoje iki šiol nepriimtas, mūsų šalyje nėra ir atitinkamo teisinio lyties pakeitimo pripažinimo reglamentavimo. Lyties pakeitimo procedūrą užsienyje atlikę transseksualūs asmenys yra priversti administracine tvarka kreiptis į teismą, kuris, savo ruožtu, įpareigoja civilinės metrikacijos įstaigas išduoti naujus asmens tapatybės dokumentus.

Asociacijos LGL žmogaus teisių politikos koordinatoriaus Tomo Vytauto Raskevičiaus teigimu, tokia praktika yra ydinga dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, pagal šiuo metu galiojančią teisinę praktiką, translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus įmanoma tik atlikus pilną lyties keitimo procedūrą, įskaitant ir lyties keitimo operaciją. Dėl neegzistuojančio teisinio reguliavimo atlikti šių procedūrų Lietuvoje neįmanoma. Kita vertus, net ir išpildžius šį reikalavimą translyčiai asmenys privalo kreiptis į nacionalinius teismus, nes šiuo metu Lietuvos teisinėje sistemoje neegzistuoja teisinis pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima koreguoti asmens kodą. „Brangiai kainuojančio ir ilgą laiką trunkančio teisinio bylinėjimosi perspektyva jokiu būdu negali būti laikoma greitos, skaidrios ir prieinamos lyties pakeitimo procedūros sudedamąja dalimi. Kadangi Lietuvoje atlikti lyties pakeitimo procedūrą yra techniškai neįmanoma, Lietuvos valstybė translyčiams asmenims, norintiems pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, kelia neįmanomus išpildyti reikalavimus. Tokia situacija vienareikšmiškai yra laikoma grubiu translyčių asmenų žmogaus teisių pažeidimu,“ – pabrėžia asociacijos LGL žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius.