LR Teisingumo ministrą pasiekia neišsami informacija apie faktinę LGBT* asmenų padėtį šalyje

Reaguodama į LR Teisingumo ministro Juozo Bernatonio susitikime su Europos Parlamento Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariais išsakytą poziciją dėl homoseksualių, biseksualių ir transseksualių (LGBT*) Lietuvos Respublikos piliečių padėties šalyje, Lietuvos gėjų lyga (LGL) laikosi pozicijos, jog ministrą pasiekia neišsami informacija apie tam tikros socialinės grupės padėtį Lietuvoje.

2011 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos Visuotinės periodinės peržiūros metu Lietuvos Respublikai buvo pateikta net 10 išimtinai su LGBT* asmenų teisėmis susijusių rekomendacijų, kurioms pritarė (t.y. pripažino pagrįstomis) pati Lietuvos Vyriausybė (LGL pateiktą šešėlinę ataskaitą galite rasti čia). 2012 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete svarstant Lietuvos trečiąją ataskaitą pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, buvo pateikta išvada, jog Lietuvoje LGBT* asmenų žmogaus teisės, įskaitant teisę į saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę, nėra efektyviai užtikrinamos (išvada Nr. 8) (LGL pateiktą šešėlinę ataskaitą galite rasti čia).

ES Pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2013 m. gegužės 17 d. paskelbti apklausos rezultatai parodė, jog Lietuvoje beveik du trečdaliai (61%) lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT*) asmenų teigia patiriantys diskriminaciją ar priekabiavimą dėl savo seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Tyrimo duomenimis, tai didžiausia diskriminaciją jaučiančių LGBT* asmenų dalis tarp visų ES šalių ir Kroatijos.

LGL parengta Europos Tarybos Ministrų komiteto priimtos Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės įgyvendinimo proceso Lietuvoje ataskaita atskleidė, kad Lietuvos valstybė nesiima jokių pozityvių veiksmų, siekdama platesnės LGBT* asmenų įtraukties ir socialinės integracijos Lietuvos visuomenėje.

Šiais metais Seimo pavasario sesijos metu buvo svarstomos net keturios homofobiškos ir transfobiškos įstatymo iniciatyvos. Trims iš šių iniciatyvų Lietuvos Respublikos Parlamentas pritarė po pirmojo balsavimo, būtent – administracinės atsakomybės įvedimas už „viešą konstitucinių vertybių niekinimą“, prigimtinė vaiko teisė turėti skirtingų biologinių lyčių tėvus ir draudimas transseksualiems asmenis medicininiu būdu pakeisti lytį.

LGL norėtų priminti, jog dėl teisės surengti LGBT* bendruomenės taikų susirinkimą Gedimino prospektu teisinėmis priemonėmis yra kovojama jau 6 mėnesius. Nors Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 5 d. įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybę suderinti pageidaujamą maršrutą Gedimino prospektu, savivaldybė šį sprendimą ir vėl apskundė aukštesnės instancijos teismui. Taip pat pažymėtina, jog 2013 m. birželio 26 d. Vilniaus savivaldybės administracijos sprendimas nederinti ne tik renginio vietos, bet ir laiko bei formos negali būti traktuojamas niekaip kitaip tik kaip faktinis LGBT* bendruomenės taikaus susirinkimo draudimas. LGL taip pat pažymi, jog planuojamoms Baltic Pride 2013 eitynėms „Už lygybę“ netinka „ta gatvė, kurioje mes organizuosime visus europinius pirmininkavimo susitikimus“, nes kitos visuomenės grupės nekliudomai rengia taikius susirinkimus ne Upės gatvėje, o Gedimino prospekte.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, norėtume pakviesti LR Teisingumo ministrą Juozą Bernatonį išsamiai susipažinti su faktine LGBT* bendruomenės padėtimi Lietuvos Respublikoje. LGL yra pasirengusi ministrui ir jo komandai suteikti visą reikiamą informaciją ir tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo.