Liublianoje vykusi konferencija „Pride in Sport“

2014 m. kovo mėn. 7–9 dienomis LGL atstovė Elena Dapkūnaitė dalyvavo Liublianoje vykusioje konferencijoje „Pride in Sport“ ir Europos gėjų ir lesbiečių sporto federacijos (European Gay & Lesbian Sport Federation, EGLSF) metiniame visuotiniame susirinkime. Renginius organizavo Out in Slovenija (OIS) ir DIH Association (DIH Društvo) organizacijos, juose dalyvavo apie 150 dalyvių iš įvairių Europos ir kitų žemynų šalių.

Konferencija rengiama kas penkerius metus vis kitose šalyse. Šiemet Liublianoje ją atidarė konferenciją surengusių organizacijų atstovai Andrej Pišl ir Mojca Horn, esamos ir buvusios Europos Parlamento ir LGBT teisių grupės narės Ulrike Lunacek, Mojca Kleva Kekus ir LouseWies van der Laan, taip pat sveikinimo kalbas sakė valstybinių Slovėnijos organizacijų atstovai ir EGLSF prezidentai Armelle Mazé bei Klaus Heusslein.

Plenarinių posėdžių ir diskusijų metu buvo kalbama apie Europos strategijas sporte ir akademiniame lygmenyje, konferencijos dalyviai iš LGBT teisių ir sporto organizacijų, valstybinių institucijų ir universitetų dalinosi patirtimi, idėjomis ir gairėmis, kaip kovoti su homofobija, bifobija ir transfobija sporte, diskutavo apie priežastis, kodėl homofobijos tiek daug ypač kai kuriose sporto šakose, kalbėjo apie LGBT asmenų (ne)matomumą ir diskriminaciją sporte, buvo ieškota būdų, kaip LGBT sportininkai galėtų didžiuotis būdami savimi įvairiose sporto šakose, ieškant sąsajų tarp didžiojo sporto ir LGBTIQ asmenų profesionaliojo ir mėgėjiškojo sporto. Nemažai buvo kalbama ir apie kaip tik neseniai prieš konferenciją įvykusią Sočio olimpiadą.

Visuotinio susirinkimo metu buvo sprendžiami svarbūs sporto federacijos (EGLSF), kovojančios su diskriminacija sporte, skatinančios lesbiečių ir gėjų integraciją ir emancipaciją sporte, remiančios lesbiečių ir gėjų atsiskleidimą, naujų LGBT sporto grupių kūrimą bei skatinančios įvairių sporto grupių ir organizacijų bendradarbiavimą, klausimai, perrinkta nauja valdyba ir įkurti du nauji komitetai (Patariamasis teisės ir Jaunimo), papildant dviejų jau egzistuojančių komitetų (Įvairovės ir EuroGames 2012 audito) sąrašą. Taip pat buvo išrinkta organizacija, kitais metais organizuosianti metinį EGLSF susirinkimą. Kitais metais susirinkimas vyks Krokuvoje, ir jį rengs „KKS Krakersy“.

LGL atstovės dalyvavimas konferencijoje buvo padengtas EGLSF finansavimo programos lėšomis (EGLSF Funding Programme 2013: Strengthening Development In Central & Eastern Europe: Good Practice Small Grants Fund).

Sveikinimo-kalbą-sako-Ulrike-Lunacek-Europos-Parlamento-LGBT-teisių-grupės-prezidentė

Sveikinimo-kalbą-sako-Ulrike-Lunacek-Europos-Parlamento-LGBT-teisių-grupės-prezidentė

2013-m.-EGLSF-valdyba.-Iš-kairės_-Jon-Landa-Tamara-Tien-Tim-van-Hoydonck-Armelle-Mazé-Klaus-Heusslein-Annette-Wachter-ir-Dániel-Waliduda

2013-m.-EGLSF-valdyba.-Iš-kairės_-Jon-Landa-Tamara-Tien-Tim-van-Hoydonck-Armelle-Mazé-Klaus-Heusslein-Annette-Wachter-ir-Dániel-Waliduda

 

Pranešimą skaito Annelies Knoppers, Utrechto universiteto profesorė

Pranešimą skaito Annelies Knoppers, Utrechto universiteto profesorė

http://www.lgl.lt/assets/020-Pranešimą-skaito-Hugh-Torrance-LEAP-Sport-Scotland-atstovas

Pranešimą-skaito-Hugh-Torrance-LEAP-Sport-Scotland-atstovas

Pranešimą skaito Judith Vöhringer, Discover Football atstovė iš Berlyno

Pranešimą skaito Judith Vöhringer, Discover Football atstovė iš Berlyno

LGL atstovė su Utrechto universiteto profesore Annelies Knoppers ir Ben Baks, EGLSF garbės nariu bei Nyderlandų Švietimo ir sporto ministerijos LGBT teisių strategijos ekspertu

LGL atstovė su Utrechto universiteto profesore Annelies Knoppers ir Ben Baks, EGLSF garbės nariu bei Nyderlandų Švietimo ir sporto ministerijos LGBT teisių strategijos ekspertu

EGLSF prezidentas Klaus Heusslein, konferencijos organizatorių atstovas Andrej Pišl, Liublianos meras Zoran Jankovic, EGLSF prezidentė Armelle Mazé šventinio mero priėmimo metu Nacionaliniame muziejuje

EGLSF prezidentas Klaus Heusslein, konferencijos organizatorių atstovas Andrej Pišl, Liublianos meras Zoran Jankovic, EGLSF prezidentė Armelle Mazé šventinio mero priėmimo metu Nacionaliniame muziejuje

Konferencijos dieną Rotušė pasipuošė vaivorykštės vėliava

Konferencijos dieną Rotušė pasipuošė vaivorykštės vėliava