LGL vedė mokymus su vaikais dirbantiems specialistams

2023 m. balandžio mėnesį Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL vedė mokymus su vaikais dirbantiems specialistams. Mokymuose dalyvavo Vilniaus ir Kauno vaiko teisių specialistai bei Radviliškio pedagogai.

Mokymų metu buvo aptarti iššūkiai, su kuriais susiduria LGBT moksleiviai, LGBT moksleivių padėtis Lietuvoje, teisinė bazė, būdai užkirsti kelią patyčioms ir smurtui.

 

Mokymų metu buvo aptartos pagrindinės su LGBT susijusios sąvokos, LGBT psichikos sveikata, parama tėvams ir šeimos nariams, diskriminacijos ir smurto reiškiniai, LGL atliktų LGBT moksleivių apklausų rezultatai, LGL teikiamos emocinės paramos paslaugos, vykdomi projektai LGBT vaiko teisių srityje, dažniausiai užduodami klausimai.

Mokymai organizuoti įgyvendinant Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (CERV-2021-DAPHNE) lėšomis finansuojamą projektą „Spalvinga vaikystė“.